vrijdag 10 januari 2020

Zie, Ik maak alle dingen nieuw

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. (Openbaring 21:5)

Deze tekst is belangrijk voor mij geworden, omdat de Heilige Geest hem in mijn hart bracht. Ik ben benieuwd naar de uitwerking ervan in mijn eigen persoonlijk leven en hopelijk ook dat van mijn man en kinderen.

Ik geloof, dat de vernieuwing in mijn eigen leven al wel een tijdje gaande is. Dat begon  halverwege vorig jaar. Toen hoorde ik echt overal en overal duiven koeren. Nu weten we natuurlijk, dat de duif onder andere een beeld is van de Heilige Geest. Ik bad daar de hele zomer om, echt de hele zomer. Elke keer als ik die duiven hoorde, dacht ik: o ja, de Heilige Geest! Bij Martin Koornstra had ik een mooi gebed gevonden:

Heer, laat mijn karakter zo snel groeien, dat het de kracht kan dragen, die U wil geven.

Ik dacht: dat ga ik bidden! Ik bad het zo vaak ik eraan dacht. Ik noemde geregeld alle vruchten en gaven van de Geest op en bad daarom. (niet dat dat hoeft op deze manier, maar ik wilde ze zó graag allemaal hebben!)

In Lukas 11:13 lezen we, dat God Zijn kinderen graag de Heilige Geest geeft:

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? 

Hij gaf de Heilige Geest ook aan mij!
Maar wel anders dan ik had verwacht. Ik dacht meer kracht te gaan krijgen in bijvoorbeeld de genezings- of bevrijdingsbediening, maar God bracht mij terug bij JEZUS.

Hij liet mij zien, dat ik in al mijn ijver Hem een beetje vergeten was. Ik beleed mijn schuld en vroeg om vergeving. Jezus was niet boos, o nee. Hij verwelkomde mij hartelijk en zei, dat ik blij mocht zijn en dat het nu tijd was om feest te vieren! Wat een liefdevolle ontvangst!

Ik leerde, dat het niet gaat om wat ik DOE, maar om wie we BEN in Hem. En nu zakte deze 'kreet' van mijn hoofd naar mijn hart en snapte ik hem pas echt. Ik wil nu echt niet meer weg, ik wil blijven in Zijn liefde.

Vervolgens vroeg God mij: Wil je nu alles wat je van Mij hebt gekregen, aan Mij terug geven? Ik voelde, dat dit in mijn geval 'letterlijk opgeven' betekende. Ook omdat het 'werken' een deel van
mijn identiteit was geworden.

Na een korte, heftige strijd gaf ik me over en zei ik 'ja' tegen God. Ik heb direct daarna zowel mijn betaalde werk als al mijn vrijwilligerswerk opgezegd. Inmiddels was ik begonnen met het schrijven van een boek over bemoedigen. God bevestigde heel duidelijk, dat ik daarmee door mocht gaan.

Zo veranderde ik het afgelopen half jaar van een drukke bezige bij, in een rustig huismusje, dat elke dag met haar neus in de Bijbel en in de laptop zit. God zorgt voor alles wat ik voor mijn boek nodig heb, dat is echt zo bijzonder. Ik geniet van de samenwerking met Hem en ook geloof ik, dat deze er vanaf nu altijd zal zijn.

Koning Jezus, U, ja U alleen breng ik alle lof en dank, voor alles wat u deed en doet. U bent oneindig groot en goed.

Zie, U maakt alle dingen nieuw. Ja, ga maar door Heer en voltooi Uw eigen werk. Amen.


zaterdag 20 juli 2019

Kijk vooruit!

Gisteren moest ik ergens zijn en fietste ik daarna even door naar de kringloop. Ik weet, dat ik daar altijd wel iets vind. Vaak ervaar ik wát ik er vindt ook echt als knipoog van God. Er is zó vaak iets bij, dat ik net nodig heb. Een boek wat me zo aanspreekt bijvoorbeeld....

Dat is nu ook weer het geval. Tussen de gekochte boeken zit ook een boek met een titel, die mij meteen aansprak: 'Geef nooit maar dan ook nooit op!'
In mijn blog van gisteren (https://zogodhetleidt.blogspot.com/2019/07/mijn-barmhartige-en-getrouwe.html)  citeer ik een gedeelte uit Romeinen 8. Ik laat het hier nog even volgen:

'Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.
Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
Zoals geschreven staat: 'Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven. noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere.'

Mooi hè! Ik word zo blij van dit Bijbelgedeelte!

Vanmorgen snuffel ik wat in mijn 'nieuwe' boeken en pak ik ook het boek van Mattheus van der Steen. Laat ik daarin nou meteen bovenstaand Bijbelgedeelte tegen komen! Wow, dat is geen toeval. Toeval bestaat namelijk niet. Papa leidt mijn leven. Hij heeft ieder detail daarvan onder controle. Wat een heerlijke zekerheid!

Het Bijbelgedeelte is in het boek opgenomen in een hoofdstuk, dat als titel draagt: 'Het verleden'.

De subkop luidt aldus:

'Als je blijft hangen in je verleden, kun je nooit je toekomst zien.'

Ik ben benieuwd en lees snel verder.....

'Veel mensen hebben hun identiteit en zelfbeeld gebaseerd op iets wat in het verleden fout is gegaan. Ze hebben negatieve ervaringen meegemaakt doordat andere mensen hen nare dingen hebben aangedaan, of ze hebben zelf gefaald en zijn nog steeds boos op zichzelf. Ze zijn diep teleurgesteld geraakt over dingen, die zijn gebeurd, of die juist niet zijn gebeurd. Ze leven nog in het verleden en blijven steeds piekeren over wat er gebeurd is. Ze zijn door die negatieve gebeurtenissen verbitterd geraakt, en sindsdien leven ze elke dag vanuit een gevoel van mislukking of zelfs depressie.'

Gelukkig hoeft dit niet het eindstation te zijn, schrijft Mattheus.

'Je kunt je verleden aan Jezus geven'.

'Als je Jezus kent, heb je geen enkel recht meer om je identiteit te bouwen op grond van wat er mis is gegaan in je verleden of op grond van je eigen falen.'

Mee eens!

Zijn bloed wast ons schoon. Hier hebben we Romeinen 8 weer:

'Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.
Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.

Het is dus zo duidelijk als wat! We zijn vrijgekocht door het bloed van het Lam. De aanklager kan maken, dat hij wegkomt. Geen beschuldiging meer. We zijn vrij!

Dan komt de rest van het gedeelte uit Romeinen 8:

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: 'Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven. noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere.'

Heb je het goed gelezen?
Ben je in het rijtje het woord 'verleden' tegen gekomen? Ik niet!

Dat betekent, schrijft Mattheus, dat het verleden in de hemel niet bestaat!

'Met je verleden bedoel ik dan de nare dingen die in je verleden zijn gebeurd en die je kunnen tegenhouden om in het heden te leven. Dat nare verleden bestaat alleen in de herinneringen van de mensen en in de veroordelingen en aanklachten van de vijand. Als jij je constant met het verleden bezighoudt, en misschien zelfs in het verleden leeft, dan plaats je jezelf op een plek waar God nog steeds evenveel van je houdt, maar waar jij Zijn grote liefde voor jou niet ten volle kunt ervaren.'

Ik geloof, dat dit allemaal zo waar is!

Ik bid dat jij en ik het verleden los zullen laten. Dat we heel duidelijk zien, dat óók ons verleden verzoend is door Jezus Christus. Hij omarmt ons complete plaatje! Hij maakt ons tot een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden.

Dank U wel lieve Jezus voor Uw offer!
Het is genoeg.
Ik wil rusten in Uw volbrachte werk.
en thuis komen bij U, Papa.
Genieten van Uw liefde voor mij.
Van Uw acceptatie.
Van Uw aandacht.
Van het heerlijke gevoel, dat ik goed genoeg ben.
Dat ik altijd weer opnieuw mag beginnen.
Altijd.
Dat ik mijn dromen mag hebben.
Omdat het Uw dromen zijn.
Dat ik ze na mag jagen,
dat ik ze uit mag voeren.
Vrij van elke belemmering.
In grote vreugde,
en met een dankbaar hart.
Dank U Vader,
Dank U Jezus,
Dank U Geest van God
Dank U wel.


Lieve allemaal,
Heb een gezegend weekend!
Groetjes van Anjavrijdag 19 juli 2019

Mijn barmhartige en getrouwe Hogepriester

'Regeren met Christus', zo heet één van de onderwijsbrieven van Derek Prince. Ik moest hieraan denken vanavond. 'Regeren', 'heersen', 'troon', 'overwinnaar'. Hoe vind jij deze woorden? Spreken ze jou ook aan?

Ik hou van deze woorden. Ze geven me de heerlijke zekerheid, dat ik macht heb. Niet dat ik nou zo machtsbelust ben hoor. Of nou.... ja, in geestelijk opzicht wel eigenlijk!

Waar het mij vanavond om gaat is, dat ik zin heb om te vechten. Ik voel STRIJDLUST in me. Ik wil momenteel met alles wat in mij is vechten tegen de boze, tegen satan en zijn handlangers. Tegen deze sluwe vos, deze rottige, gemene verzoeker en aanklager.

Hoe is het met jou? Heb je ook zo'n last van hem? Ik in elk geval wel. Heel veel last.
En ik pik het niet meer. Ik ga strijden en ik zal strijden.

Ik merk, dat ik wordt aangevallen op mijn zwakke punten. Dat de boze mij verzoekt en mij soms zelfs weet te verleiden tot zonde. Of is het mijn eigen hart, mijn vlees? Of allebei? Ik weet het niet precies. Ik weet alleen, dat het gebeurt. Ook weet ik, dat het komt, doordat ik nog niet volmaakt ben. Ik heb nog last van mijn eigen ik.

Weet je wie daar als enige geen last van had?

JEZUS!

Hij was zonder zonde.

In Hebreeën 2 vers 17 en 18 staat iets, dat ik machtig mooi vind. Lees maar eens mee:

'Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.'

De hogepriesters uit het volk zondigden zelf ook, Jezus niet! Hij was hierin uniek.
Toch stond ook Hij bloot aan de listen van de verleider. Hij werd evenals wij verzocht, lezen we in Hebreeën 4 vers 15:

'Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.'


Dat laatste hè...…. 'maar zonder zonde'. O, daar verlang ik ook zo naar. Dat ik er voorgoed van af ben, van die zonde.

Wat bén ik blij met zo'n geweldige Hogepriester! Die kan ik niet missen! Hij, ja Hij alleen, begrijpt mij echt helemaal, voor de volle 100%. Hij snapt mijn strijd tegen de boze en tegen de zonde. Hij heeft zelfs medelijden met mij. Hij alleen kan mij helpen! Hoe Hij dat doet?

- Door voor mij te pleiten, gezeten aan de rechterhand van Zijn Vader. Daar bid Hij voortdurend voor mij, dat mijn geloof niet zal ophouden.
- Door mij Zijn Heilige Geest te geven. Door deze Geest ben ik in staat om te strijden tegen de boze en tegen de zonde. Zodat ik meer dan overwinnaar ben en zal zijn!
- Door mij genade, barmhartigheid en vrede te geven.

WOW, Heere Jezus, ik laat me graag door U helpen. Ik zie op U. Ik zal in Uw kracht doen wat ik kan en ik zal de overwinning zeker behalen!

Tot die tijd, dat ik voorgoed van de zonde verlost zal zijn, put ik troost uit Uw woord. Ik hou van Romeinen 8. Boven vers 31 tot en met 39 staat: 'Meer dan overwinnaars'. 
Ik kan het niet laten om deze verzen hieronder op te nemen. Lees en geniet, zou ik zeggen!


'Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.
Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
Zoals geschreven staat: 'Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven. noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere.'


Hier klem ik me aan vast. Satan, jij en je handlangers zijn helemaal niets. Jullie denken machtig te zijn, maar het stelt niks en dan ook niks voor vergeleken bij de koninklijke macht en heerlijkheid van onze Jezus. Hallelujah, glorie aan het Lam! Dank U wel, dat ik eens, samen met U zal heersen en regeren. Ik kan niet wachten. Dank U wel, dat ik ook nu al mag heersen en regeren over mijn vijanden. Dank U wel, dat niets, niets, niets, mij zal scheiden van Uw liefde! Ik hou van U!Lieve mensen, wees bemoedigd door deze blog. Laat je niet ontmoedigen door satan en zijn handlangers. Verleiden en aanklagen, dat is zijn hobby. Onrust en verwarring zaaien. Kom, sta op, trek samen met mij ten strijde! Laat je niet gek maken! Geef eer aan onze grote Koning. Hij is het zo waard, te ontvangen alle lof en eer, tot in eeuwigheid.
Veel zegen voor jullie allemaal!

Liefs van Anja

woensdag 10 juli 2019

Knipoogjes van Papa


Vind je dit ook geen kunstwerk? Zo'n hart in het blad en dan ook nog dat mooie doorkijkje. Wow, ik geniet van zulke wondertjes in de natuur. Ik heb al meer over dergelijke vondsten geschreven en blijf dat vast doen. 💚

Ik ervaar zulke vondsten als liefdesblijken van Papa God. Hij weet, dat ik hou van zulke knipoogjes en dat ik die ook nodig heb. Ik voel me er geliefd door. 

Vanavond kreeg ik ook weer zo'n knipoogje. Iemand had een foto van mij gemaakt, terwijl ik buiten zat te schrijven. Gisteren. 
Vandaag kreeg ik die opgestuurd  in de vorm van een kort filmpje. Met iets extra's toegevoegd.....


"Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog."Deze tekst staat in psalm 32 vers 8. Ik ben er zó blij mee. 
Ik heb dit zo nodig. Inzicht en wijsheid. Elke dag leiding.
\
Vader, ik wil niets doen, dat U niet wilt. Niets.
Neem maar af, wat U niet goed vindt. 
Vermeerder, zegen wat U zelf hebt gegeven. Wat van U is. 
Leid mij Heer, ik onderwerp mij aan U.
Dank U wel voor deze mooie toezegging uit psalm 32. 
Ik geloof die.
Ik vertrouw U.
U bent bij mij.
Altijd. 

vrijdag 14 juni 2019

Over een telefoon, tongentaal en een tas...

De hele week had ik al het idee, dat ik naar Ridderkerk moest. Geen idee hoezo. Ik had er niet specifiek iets te doen namelijk. Wel dacht ik even aan boekwinkel De Kandelaar. Daar kom ik af en toe, als ik toch naar de Ridderhof ga. Misschien moet ik daar iets gaan kopen voor iemand? Ik deed het echter niet.

Tot er gister iets mis ging. Mijn telefoon heeft al een tijdje kuren. Als ik een liedje wilde luisteren, lukte dat niet. Dan moest ik eerst de app bijwerken en dat lukte dan vervolgens niet. Oké, nou dan maar geen liedjes via mobiel, ik heb gelukkig ook nog een laptop. Maar toch wel lastig.
Gister gaf WhatsApp aan, dat er een update nodig was. Oké, ik op doorgaan geklikt en er verscheen één of ander schermpje met mijn account erop. Dat wilde echter niet weg en er gebeurde verder niks. Nou leuk, geen update en dus geen WhatsApp. En dus geen contacten meer.
Pfft, nou dat is echt niet leuk. Ik kan niet zonder m'n contacten via WhatsApp. Bellen heb ik een gruwelijke hekel aan, ik doe alles via de app. Dat vind ik zo makkelijk.

Toch naar Ridderkerk
Vanmorgen moest ik dus van armoe naar de winkel waar ik die telefoon gekocht heb. Die staat, jawel, in Ridderkerk. Dacht ik hoor, achteraf bleek ik hem in filiaal Zwijndrecht gekocht te hebben 😃 Ze konden me in Ridderkerk wel helpen gelukkig.
Althans, daar leek het eerst niet op. Het meisje, dat me hielp, zag mijn mobiel en keek eens bedenkelijk, "Dat is wel een erg verouderde telefoon", sprak ze. "Je hebt heel weinig opslagruimte, te weinig voor alle updates die steeds nodig zijn."
Ik sta verbaasd. Ik heb deze telefoon 1,5 jaar. Moet ik hem nu wegdoen, omdat ik niet meer op WhatsApp kan? Ja, het meisje blijft erbij. "Het internet is ook nog eens erg langzaam", voegt ze eraan toe. En ze heeft een hele goede telefoon voor me, die zeker 4/5 jaar meekan. Ik denk: o, maar dat gaat niet, ik kan nu geen nieuwe telefoon kopen. Ik moet geld apart houden voor de stilteretraïte van binnenkort en ook nog een studietermijn betalen. Dat past niet in mijn plaatje....

Tongentaal
Dan denk ik er ineens aan: ik kan in tongen bidden! Dat kan immers altijd en overal en zeker als er een 'crisis' dreigt. Dat heb ik allemaal geleerd uit het geweldige boek van Tom de Wal.


Ik ben daar zo blij mee, Tom! 😃 Ik moet er nodig nog eentje bij kopen. Van de week hebben we in het Huis van Gebed nog samen met een vriendin geoefend. Ik noemde toen ook jouw boek en zei tegen m'n vriendin, dat ze het wel mocht lenen. Ik thuis zoeken.... verdraaid nog toe, da's waar, ik heb het al aan een andere vriendin uitgeleend 😃. Het wordt dus goed gebruikt.

De tas
Oké, ik dus in mezelf in tongen bidden in die winkel. "Heer, laat die telefoon het weer doen, alstublieft", verzuchtte ik tussendoor. Ik bad en bad. Naast me stond nog een klant, een goedlachse donkere man. Hij knikte vriendelijk naar me, terwijl ik daar in tongen bad. Ineens zegt hij, wijzend op mijn tas: Staat daar nou: 'Never fall in love?' 😂 Ik schud van 'nee' en hij voegt meteen toe: "Ik maakte me al zorgen".
Ik: "Zie je nu wat er wél staat?" Ja, dat ziet hij. Ik wijs naar boven en zeg: God, Jezus. I love Jesus!" Hij lacht nog steeds vriendelijk.
Zou ik hiervoor naar Ridderkerk hebben gemoeten? Om Jezus te laten zien, daar in die winkel? Of was het een beproeving van mijn geloof? Of moest ik gewoon leren om in elke situatie in tongen te bidden? Misschien wel alle drie …..
De man keek nog verschilldende keren belangstellend mijn richting op. Vroeg nog of de telefoon naar mijn zin was. Haha, nou nee, nu even niet..... En daarna had de medewerker het over het koffieapparaat en vroeg de vriendelijke man nog of ik van koffie hield. Ik vermoed dus dat hij meer interesse in mij had, dan in Jezus. (haha, was best beetje grappig) In wezen maakt dat ook geen verschil want Jezus woont in mij en waar ik ben, daar is Hij. Wow, hoe mooi is dat eigenlijk hè!

 "Heer, zorgt U alstublieft voor deze man. Mag hij U leren kennen? Breng mensen op zijn pad , die hem van U zullen vertellen. In Jezus naam, bid ik U dit. Amen."

Mooie ochtend zo....! Tja en nu is de telefoon nog niet eens in orde 😊
Ik weer in tongen bidden en bidden. Het meisje zegt: "Er is nog 1 mogelijkheid, dat we de hele telefoon resetten, maar dan ben je alles kwijt. Nou, laten we dat maar proberen dan! Ik bid terwijl wel verder. Alles gaat eraf, alleen de contacten heb ik gelukkig nog. Alles weer instellen en dan zijn we weer bij WhatsApp. Laden, laden, laden. "Zie je wel", zegt het meisje, "dit duurt heeeel lang! Hij trekt het niet. Kijk, hij geeft ook een foutmelding." O nee, die is nu weg. Laden, laden..... en dan, kijk nou: hij doet het! Ja, hij doet het!! Wow! Het meisje is verbaasd, dit had ze niet verwacht. "Zodra je er meer apps op zet en er updates nodig zijn, dan zal hij er weer mee stoppen", zegt ze. Nou, dat zien we dan wel weer!

Hallelujah! Mijn telefoon werkt weer! Thuis zet ik facebook er weer op, lukt ook en google doet het ook weer. Niks aan de hand.
Dank U Heer! U bent groter, dan welk probleem ook. Ik loof en prijs Uw grote naam!

Spreek jij ook in tongen of zou je het willen? Het boek van Tom is echt een aanrader. Ik begrijp het ook, als je er wat huiverig tegenover staat hoor, had ik eerst ook. Vraag God vrijmoedig om de Heilige Geest en om Zijn gaven. Hij geeft zo graag goede gaven aan zijn kinderen!

Ik wens jullie alvast een gezegend weekend!
Liefs van Anja

zaterdag 4 mei 2019

In de schaduw van de Almachtige
Wat kunnen we toch veel leren vanuit de natuur. Zeker als we er alert op zijn. Vanmorgen zag ik moederzwaan met haar 7 jonkies. Zo schattig en vertederend. Ik heb er een hele tijd naar staan kijken. En natuurlijk heb ik er een berg foto 's van gemaakt. Allicht zitten er dan een paar goeie bij en dat was ook zo. Mijn aandacht werd vooral getrokken, door de kleintjes, die opvallend dicht bij hun moeder bleven. Elke keer zwommen ze naar haar toe en keken ze naar haar. Ze zijn van haar afhankelijk!

Het laatste deed me (uiteraard) denken aan de relatie met mijn hemelse Papa. Ik ben ook van Hem afhankelijk. Ik kan geen stap doen zonder Hem en dat wil ik ook niet. Gisteren las ik Johannes 15 nog over de Wijnstok en de ranken. 'Blijf in Mij en Ik in U, want zonder Mij kun je niets doen.' Elke dag weer is mijn gebed: Heer, leid mij, wees bij mij, ga met mij, help mij. Ik weet dat Hij bij mij is en mij leidt, maar toch spreek ik het steeds weer uit. Ik wil me afhankelijk opstellen.

Ik moet denken aan psalm 91, waar staat:

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. 

Daar is het zo veilig! Zie je op de foto dat zwaantje naast zijn moeder? Het zit in haar schaduw. Dat is zó dichtbij, zó veilig. Op internet vond ik deze foto:Is dat geen heerlijk plaatje van een fantastisch veilig plekje? Zo veilig, nog veel veiliger zelfs, is het nu ook dichtbij Papa. Blijf daarom dicht bij Hem. Zoek Hem dagelijks door gebed en Bijbellezen. Hij wil zo graag een relatie met jou. Hij wil, dat je dicht bij Hem blijft. Hij houdt dan de wacht over je. Hij sluimert of slaapt niet, zegt psalm 121. Ik lees daar:

De HEERE is uw Bewaarder; de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. 

Andrew Murray schreef een mooi boekje over dit onderwerp: 'Blijf in Christus'
Ik citeer een gedeelte uit het voorwoord:

'Er is tijd voor nodig om in Jezus, de Wijnstok te groeien. Verwacht niet in Hem te kunnen blijven indien u Hem niet de tijd geeft dit te bewerkstelligen. Het is niet voldoende Gods Woord te lezen en dan - wanneer wij denken dat wij ons de gedachtes hebben toegeëigend, en God om Zijn zegen hebben gevraagd - voorwaarts te gaan in de hoop dat de zegen zal blijven. Nee, het is nodig dat u iedere dag de tijd neemt om met Jezus en met God te zijn. We moeten ons aan Jezus voeden, willen we door hem leven. Daarom, indien u wilt leren in Jezus te blijven, neem iedere dag voor u leest, terwijl u leest en nadat u leest, voldoende tijd om in levend contact met Jezus te komen en uzelf nadrukkelijk aan Zijn zegenende invloed over te geven.'

Ik heb zelf gemerkt, dat als je dit elke morgen gaat doen, je het niet meer kunt missen. Voor je het weet zit je een half uur of langer te lezen en te bidden. Ik kan dit echt uren volhouden en moet op gegeven moment gewoon maar stoppen. Hoe heerlijk zal het in de hemel zijn, als we Hem altijd en voor eeuwig mogen groot maken! Voor altijd in Zijn nabijheid. daar verlang ik naar.

Tegen jullie wil ik zeggen: luister het lied van Sela eens: 'Mijn toevlucht' en zeg tegen de Heer: "Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U."
Ik wens je toe, dat je net als dat ene zwaantje zo dicht mogelijk tegen Papa aan mag kruipen en je veilig zal voelen onder Zijn vleugels.

Gezegend weekend nog en veel liefs,
Anja

PS: zie ook vorige blogs over dit onderwerp zoals deze: https://zogodhetleidt.blogspot.com/2018/11/veilig.html 


vrijdag 12 april 2019

De kracht van woorden

Op pad
Vanmorgen moest ik voor de krant op pad. De scholen hadden Koningsspelen en daarvoor zwerven de verschillende klassen hier altijd door het hele dorp. Een deel bevindt zich in en om de sporthal, een ander deel op de sportvelden buiten het dorp en ik kwam ook midden in het dorp nog wat tegen. Ik krijg van de organisatie altijd een uitnodiging om te komen  kijken en verslag te doen.
De laatste 2 weken ben ik aan één stuk door gammel en super verkouden geweest en ik voel me nog steeds moe. Ik merk, dat dit ook zijn weerslag heeft op mijn humeur en enthousiasme. Het lukt me ook al niet goed om te bidden, omdat ik zo'n duf hoofd heb. Daar voel ik me dan weer niet fijn bij. Al met al ben ik gewoon even net zo tevreden met mezelf en hoe ik me voel.
Ik kan dus niet zeggen, dat ik vanmorgen stond te springen om mijn rondritje door het dorp te gaan maken. Maar ja, het moet toch, dus ik stap op de fiets.


Bij de voetbalvelden
Ik beperk me dit keer tot de activiteiten buiten. De binnenkant van de sporthal hou ik voor gezien. Die heb ik vorig jaar sowieso nog meegenomen. Ik maak snel een paar foto 's en krijg nog een bezorgde moeder op mijn dak, die vraagt waar ik van ben en zegt, dat lang niet alle kinderen op de foto mogen. Tja, dat is ook zo'n dingetje, waar ik tegenwoordig altijd extra mee moet rekenen. Geen kinderen herkenbaar op de foto. En soms voor alle zekerheid maar laten 'keuren' door iemand van school.
Naar de sportvelden nu. Daar zie ik al een groep op de voetbalvelden en een groep aan het hockeyen. Ook zie ik van die grappige grote plastic ballen, waar je in kunt lopen. Het blijkt zelfs mogelijk, om op deze manier een potje te voetballen met elkaar. Knap hoor en grappig om te zien.
Zodra ik een paar foto 's heb, het valt trouwens beslist niet mee om van dit soort activiteiten een beetje toonbare foto's te maken, loop ik weer naar de uitgang. Daar valt mijn oog op het plaatje hierboven. Ik lees de tekst: Wees optimist - pessimisme helpt ook niet. En dan:

                                                      Een vloek mist ieder doel


Met dat ik die spreuk lees, weet ik het: dit is iets om over te schrijven. Ik word er spontaan een beetje blij van. Ik heb de laatste tijd tenslotte niet zo vaak van dit soort momenten. Precies nu, nu ik me niet zo happy voel, is het daar.
Wat een mooie spreuk om hier zo onverwacht tegen te komen! Van oudsher staan sportvelden nou niet bepaald bekend om hun verheffende spraakgebruik. Als mijn ouders vroeger een reden moesten geven, waarom je daar volgens hen beter niet kon komen, dan was het al snel: "Daar wordt alleen maar gevloekt." Voor christenen is vloeken een heel punt, omdat het dikwijls gelijk staat aan het ijdel gebruiken van de naam van hun God. 
Wikipedia trekt het iets breder en zegt dat vloeken het uiten is van een vloek of een ander soort krachtterm. Ik zou het zelfs nóg breder willen trekken door te zeggen, dat negatieve woorden ook kunnen gaan werken als vloek. Daar moest ik vanmorgen dus meteen aan denken. 


'Zegen of vloek'
Dat is de titel van een boek van Derek Prince. Hij schrijft:
'Zegeningen brengen goede en nuttige resultaten voort; vervloekingen kwade en schadelijke resultaten.' Beide vormen hoofdthema's van de Schrift. De woorden 'zegen' en 'vloek' komen er meer dan 640 keer in voor! 
'Beide hebben twee belangrijke aspecten gemeen', gaat Derek verder. 'Allereerst, dat hun uitwerking zelden tot de enkeling beperkt blijft. Die strekt zich soms uit tot families, stammen, gemeenschapen, of gehele volken. Ten tweede, wanneer ze eenmaal uitgesproken zijn, hebben ze de neiging van generatie op generatie verder te gaan, totdat er iets gebeurt, waardoor hun uitwerking wordt opgeheven. Een aantal van zowel zegeningen als vervloekingen, die in de Bijbel worden genoemd in verband met de aartsvaders, gingen in hun werkzaamheid zo'n vierduizend jaar door, en ze werken vandaag nog steeds.' 

Derek schrijft op gegeven moment dit: 
'Het belangrijkste middel voor het overbrengen van zowel zegeningen als vervloekingen zijn woorden.' 
De Bijbel zegt hier veel over. Vooral het boek Spreuken bevat vele waarschuwingen omtrent het gebruik van woorden. Een paar voorbeelden zijn:

'De huichelaar richt zijn naaste met zijn mond te gronde, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.' (Spreuken 11 vers 9)
'Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing.' (Spreuken 12 vers 18)
'Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest.'
(Spreuken 15 vers 4)
'Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.'
(Spreuken 18 vers 21)

Dat is nogal wat hè wat in deze laatste tekst staat: 'Dood en leven zijn in de macht van de tong'. 


Woorden hebben kracht
Ik kan in één zo'n blogje niet teveel uitweiden maar wil wel graag benadrukken, dat woorden kracht hebben. Negatieve woorden kunnen gaan werken als vloek! 
Er zijn mensen, die heel onzeker over zichzelf zijn  en er later achter komen, dat hun ouders altijd dingen zeiden als: "Dat kun jij toch niet." Ik heb bijvoorbeeld ook gelezen hoe een vrouw volledig blokkeerde, op het moment, dat zij eten moest koken. Haar man had tegen haar gezegd, dat hij ziek werd van haar eten. Misschien zijn er ook tegen jou wel negatieve woorden gezegd, die een grote uitwerking hebben gehad in je leven. Misschien heb je er nog steeds wel last van. Weet dan dit, dat je hiermee niet hoeft te blijven lopen. Je mag in Jezus naam negatieve woorden en vloeken verbreken.

Met een vloek op het voetbalveld bereik je niet, dat de bal in het doel terecht komt. Wat je er wel mee bereikt, is dat je negatieve woorden over jezelf uitroept.  Daarbij komt nog, dat je er een ander enorm mee kunt kwetsen. Vloeken is onfatsoenlijk en getuigt niet van respect.
Met vloeken bereik je dus niet wat je wilt bereiken, maar juist wat je niet wilt bereiken! 
Daarom is het zo belangrijk om te letten op wat er uit je mond komt.


Let op je tong
In Jakobus 3 lezen we veel over dit kleine lichaamsdeel. In vers 8-11 staat:
'Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?'

Laten we elke dag het gebed bidden uit psalm 141 vers 3:
'HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen.'
en uit psalm 19 vers 15;
'Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!'
Ik wens jullie een hele fijne avond en weekend toe! 
Liefs van mij,
Anja