maandag 6 augustus 2018

Weg met die piekergeest!


Opwekking 518 

Heer, U bent altijd bij mij (Psalm 139)


Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.
Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Ik luisterde dit lied vandaag in de auto. Het raakte mij. Vooral de woorden: U bent voor mij, en naast mij en om mij heen, elke dag. In psalm 139 staat het zo:
'U sluit mij in van achter en van voren. U legt Uw hand op mij.'
Hoe mooi en wonderlijk! Dat vindt David dus ook. Hij schrijft erachter: 'Dit kennen - het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou Uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. 
Wat ik vandaag graag door wil geven, is dit:
God weet van jou af, Hij weet alles van jou. Alles. Hij is achter je en voor je. En dan is daar ook nog Zijn hand boven je. Je kunt geen kant op. En dat is goed. Echt, vertrouw Hem maar, Hij is je vertrouwen zo waard. Je kunt en mag geen kant op. Hij wil je leiden. Laat dat toch gewoon gebeuren. Dat is zo'n heerlijk, relaxt leven! Maak je nergens druk om, maar vertrouw Hem onvoorwaardelijk.
Is Hij je Vader nog niet? Hij staat op de uitkijk om ook jou in Zijn armen te sluiten! Geloof in de Heere Jezus, dan is God ook jouw Vader! 
Ik ga Corrie nog even citeren hoor, Corrie ten Boom, de bekende evangeliste.
Al eerder noemde ik haar boekje: Vertrouw op God. Zo mooi! Vandaag een plaatje van de oudere uitgave, die ik zelf heb. Ik koop graag tweedehands boeken, omdat ik er dan lekker véél kan kopen, heerlijk!
http://zogodhetleidt.blogspot.com/2018/07/maak-je-geen-zorgen.html 

In bovenstaande blog lees je meer over het boekje 'Vertrouw op God' van Corrie ten Boom. 
Vandaag een ander citaat uit het boekje, met daarin een les:

' Ik moest leren, dat piekeren zonde is, voordat ik het piekeren kon loslaten. Eerst probeerde ik niet te tobben. Dat had evenveel resultaat als te proberen een leeuw te doden met een speelgoedgeweertje. Toen begon ik het geheim te leren. 
Eerst moeten we vergeving vragen voor de zonde van het piekeren. Dan moeten we aanvaarden, dat we door het bloed van Jezus worden gereinigd. Tenslotte moeten we ons door God laten vervullen met de Heilige Geest. Als we met de Heilige Geest vervuld zijn, zal de piekergeest wegvluchten, daartoe gedwongen door de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. '

Hier de bijpassende Bijbeltekst: 2 Timotheüs 1:7: 
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid

Ik wil je vragen: heb je gepiekerd de laatste tijd? Zo ja, belijd het aan God, geef het eerlijk toe en vraag vergeving. Die vergeving volgt ogenblikkelijk. Dank God daarvoor. Vraag God nu om vervulling door de Heilige Geest. Hij zal je hart nu gaan vullen met de waarheden uit Gods Woord. Dan moet de piekergeest wijken, hallelujah!

Je kunt dit dankgebed gebruiken maar natuurlijk ook je eigen woorden:
Dank U Heer, dat U mij vrijmaakt van deze piekergeest, die een belediging is voor U. U bent te vertrouwen, ja U bent te vertrouwen. Daar twijfel ik geen ogenblik aan. De piekergeest is verslagen in Uw machtige naam. Geprezen zij Uw naam, nu en tot in eeuwigheid, Amen.

Veel zegen lieve vrienden en vriendinnen! en laat even weten hè, hoe jij er in staat. Pieker je nog of is het weg? 

Liefs van Anjawoensdag 1 augustus 2018

Juich, want Jezus is Heer!

Ik wil vandaag juichen voor mijn Heer! Hij is zo groot en machtig en Hij is overwinnaar en overwint! Hallelujah, ik prijs Uw heilige naam.

Geen lange blog dit keer, maar eentje ter bemoediging van mensen, die al heel lang of korter tobben met gezondheid of psychische problemen.
Ik voer regelmatig gesprekken met mensen, die het moeilijk hebben. Daar schrijf ik uiteraard niet over. Wel wil ik ter bemoediging graag meegeven wat ik zie gebeuren.
Ik zie mensen los komen van dingen als ongeloof, onrust en angst. Dat is zo geweldig!

Bid en hou vol!
Het gebed speelt hierbij een belangrijke rol. Alles van de Heer verwachten, je hele leven aan hem toevertrouwen. In geloof bidden om genezing. En dat ook BLIJVEN doen, ook als de genezing niet direct volkomen is. In alle gebrek natuurlijk, want er zijn zwakke momenten. Waarbij het ook weer zo is, dat God dan weer komt met Zijn kracht en de zwakke sterk maakt! Paulus zegt het ook in 2 Korinthe 12 vers 10b: "Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig." God wil ons laten zien dat we volledig afhankelijk zijn van Zijn Heilige Geest. Vanuit onszelf zijn we volkomen krachteloos.
Wat ik wil zeggen is dit: GEEF NIET OP!
Blijf geloven en bidden.

Voed je met het Woord
Als je het begin van genezing ontvangt, of meteen helemaal geneest, voed je dan met het Woord van God. Geldt ook voor bevrijding. Ben je ergens vrij van gekomen? Voed je met het Woord!
Dit is echt van levensbelang!
De boze zal altijd proberen terug te komen. Als hij het huis (je lichaam met daarin je hart) dan leeg vindt, trekt hij er weer in staat in de Bijbel. Het huis moet gevuld zijn met goede woorden van waarheid.
Vul je gedachten met de dingen van God.
Gebruik bijvoorbeeld de proclamatie uit de vorige blog en zeg hem hardop:

"Door mijn geloof in Jezus Christus ben ik rechtvaardig voor God."  (zie ook Romeinen 5)

Of:

"U bent de Heere, Mijn Heelmeester." (zie Exodus 15 vers 26)

Of:

"Uw woorden zijn genezing voor heel mijn vlees." (zie Spreuken 4 vers 22)

Of:

"Door Uw striemen is er voor ons genezing gekomen." (zie Jesaja 53 vers 5)

Als je 1 of meer van deze zinnen hardop uitspreekt, doet dat kracht. Niet omdat jij dat zo goed doet, maar omdat het Gods Woord is. En dat is zó krachtig!
Probeer het gewoon: neem zo'n tekst en zeg hem hardop, 3 keer per dag.
Tip: schrijf bovenstaande teksten op en leg op je tafel.

Zie ook mijn voorgaande blogs over 'Gods medicijnfles' (http://zogodhetleidt.blogspot.com/2018/05/gods-medicijnfles.html) en 'De  les van de muren van Jericho' (http://zogodhetleidt.blogspot.com/2018/06/de-les-van-de-muren-van-jericho.html)

Juich!
We mogen juichen, ook al is de genezing of bevrijding nog niet compleet! Bidden alsof we het al gekregen hebben. God danken, voor wat Hij gaat doen! In geloof en vertrouwen.
Wie hebben we dan nog te vrezen? Alle boze machten en krachten moeten wijken voor Zijn naam!
Zijn naam is JEZUS, Hij is onze Redder, Verlosser en Heer!

GEEF NIET OP EN JUICH, WANT JEZUS IS HEER!
Vul je met het Woord van God en het zal zijn uitwerking hebben.

Luister dit lied eens, het is Opwekking 760

U hoort mij als ik bid,
verdrijft mijn duisternis.
Al vliegt de nacht mij aan,
het daglicht breekt zich baan.
Wie vrees ik nog?
U trapt de vijand plat
onder mijn voeten, God.
Al valt de strijd mij zwaar,
U bent mijn schild en zwaard.
Wie vrees ik nog?

Ik weet wie voor mij uit gaat,
en standhoudt achter mij:
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.
De Heerser van de eeuwen,
U bent een vriend van mij!
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.

Mijn kracht is in uw naam,
de naam die redden kan.
O God die mij bevrijdt,
U overwint altijd!
Wie vrees ik nog?
Wie vrees ik nog?

Ik weet wie voor mij uit gaat,
en standhoudt achter mij:
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.
De Heerser van de eeuwen,
U bent een vriend van mij!
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.

Geen wapen van de vijand houdt stand,
U houdt de wereld in uw hand.
Ik houd mij vast aan wat u beloofd,
U bent trouw, Heer.
U bent trouw, Heer.

Geen wapen van de vijand houdt stand,
U houdt de wereld in uw hand.
Ik houd mij vast aan wat u beloofd,
U bent trouw, Heer.
U bent trouw, Heer.
U bent trouw, Heer.

Ik weet wie voor mij uit gaat,
en standhoudt achter mij:
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.
De Heerser van de eeuwen,
U bent een vriend van mij!
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.

Ik weet wie voor mij uit gaat,
en standhoudt achter mij:
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.
De Heerser van de eeuwen,
U bent een vriend van mij!
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.

God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.


Er is kracht in Zijn naam!
En Zijn naam is JEZUS

Gods zegen voor vandaag en altijd!
Liefs van Anja

PS: reageer gerust hè! en wil je een keer praten? Ook goed!
mailen mag ook naar: anjahelmink@hotmail.com


maandag 30 juli 2018

Zorg dat je je borstharnas aan hebt!


Nee, even geen blogjes meer over de regen, wie weet later.... Ik moet nu echt dit eerst schrijven aan jullie. Zie je dat harnas hierboven? Zoiets moet je je voorstellen bij het pantser of borstwapen waar de Bijbel over spreekt bij de wapenrusting. Het kan ook een versie met een soort schubben geweest zijn hoor en kleiner kan ook heel goed, zodat alleen de borst en buik bedekt waren. Gaat maar even om het idee. En dat je ziet dat het sterk en zo goed als ondoordringbaar was.

Hoezo?
Misschien vraag je nu wel meteen: wapenrusting, in de Bijbel? Hoezo?
Ik ga het kort uitleggen voor jou.
Zoals een Romeinse soldaat ten tijde van de Bijbel een wapenuitrusting droeg, zo moeten Gods kinderen, die ook dragen. Dat staat in Efeze 6 vanaf vers 10. Een heel bekend gedeelte uit de Bijbel, voor mensen die met de Bijbel zijn opgegroeid of er in gestudeerd hebben.
Daar staat:

'Verder, mijn broeders (de apostel Paulus schrijft dit aan de gemeente van Efeze), wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
Bekleed u met de hele wapenuitrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
Neem daarom de hele wapenrusting van God, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
Houdt dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid.'

Borstharnas
Het gaat nog verder hoor, maar voor vandaag beperk ik me tot het borstharnas of pantser. Ik las dat vanmorgen en het drong zo diep tot me door wat dit betekent. Ik moet het gewoon doorgeven, nu het nog zo vers in m'n geheugen zit.
Voor als je nog niet veel weet van de Bijbel is het misschien best moeilijk. Ik hoop dat ik het simpel kan uitleggen wat het borstwapen van de gerechtigheid precies is en waarom je dat dus aan moet hebben als gelovige.

Eerst dit: een soldaat droeg zo'n pantser/borstharnas om zijn borst en buik te beschermen. Nou, wat zit er achter je borst en buik?: Je hart met alles wat daaruit voort komt. Dat moet dus beschermt worden!
Waartegen? Tegen de listige verleidingen van de duivel.
Waarmee komt de duivel dan? Bijvoorbeeld met: Jij hebt dit of dat gedaan, dus je bent schuldig. Of: Je bent niet goed genoeg, kijk nu toch hoe je het er vanaf brengt! De duivel is de aanklager, die ons aldoor aanklaagt. Pfft, daar wordt je moe van, toch? Altijd wel iets fout gedaan, altijd wel ergens in tekort geschoten. De duivel heeft best gelijk, of niet?
Nu komt het: de duivel heeft niet gelijk, maar hij is een vuile leugenaar! Hij is de vader van de leugen, staat in de Bijbel. Hij liegt en wil ons onzeker en bang maken. Dat is zijn werk. Wat een tiran!
Dat mogen we niet laten gebeuren, we zouden wel gek zijn! Ten strijde daarom! Aán, dat harnas!

Gerechtigheid
Dat harnas is een beeld van Gods gerechtigheid. Dat ga ik nu proberen uit te leggen. Door de zonde, die in de wereld is gekomen (door de zondeval), is de hele mensheid schuldig geworden. En wie schuldig is, verdient straf, toch? God had gezegd tegen Adam en Eva: omdat jullie gezondigd hebben, moeten jullie sterven en voortaan iedereen na jullie ook. Meteen zei God erbij dat Hij iemand zou sturen, die satan zou overwinnen: de Heere Jezus!
De mensen moesten de zonde dus met de dood bekopen. Sterven. Gelukkig had God de Vader al een mooi plan bedacht. Hij wílde niet, dat alle mensen zouden sterven en omkomen! Hij wilde hen redden! Daarom wordt Zijn plan wel het 'verlossingsplan' genoemd.
God bedacht dat Zijn eigen Zoon maar moest sterven en dat het dan genoeg was. Zijn zoon in plaats van de hele mensheid! Een soort omwisseling/ruil dus. Wat een plan, wat een LIEFDE!
Zijn eigen geliefde Zoon!

Het plan werd uitgevoerd, precies zo de vader bedacht had. Jezus kwam op aarde en stierf aan het kruis. En toen Jezus met luide stem riep: Het is volbracht!, toen was de Vader geheel tevreden! Het recht had zijn loop gehad. De zonde was gestraft. Jezus droeg ALLE straf! Ik krijg er gewoon kippenvel van nu ik dit schrijf. Wat een ruil, Zijn Zoon in plaats van de mensheid, in plaats van mij, van jou, als je het wilt geloven!!

Het enige wat God nu van ONS vraagt is dat wij Zijn zoon aanvaarden als onze Verlosser/Redder.
Dan is God de Vader geheel tevreden. Weet je waarom? Omdat Hij rechtvaardig is! Als iemand in de gevangenis heeft gezeten en vrij komt, zegt de rechter toch ook niet: ga nog maar een poosje terug? Nee, natuurlijk niet! Hij zegt: ga maar naar huis, je hebt de straf gedragen, het is goed zo.
Nou, als jij Jezus aanvaard en met je geloof in Hem naar de Vader gaat, dan zegt Hij: in orde, ik zie het al, je gaat vrij uit! De straf is gedragen, dat heeft mijn Zoon al gedaan. Jij gaat vrij uit, je bent vrij!

JEZUS NAM DE GEHELE STRAF OP ZICH
Maar....... wat zegt de duivel ook alweer; jij hebt vandaag dit en gisteren dat, kijk eens hoe zondig je bent, je leert het nooit! Of: had je niet wat beter je best kunnen doen, je bent niets waard!
Zie je wel dat hij een vuile leugenaar is??
want wat schreef ik net? Jezus betaalde voor ALLE zonden! En hij nam ALLE schuld weg. En Hij nam de GEHELE straf op zich.
De duivel LIEGT! Hij heeft geen recht om ons aan te klagen, we zijn vrij en we staan rechtvaardig voor God. Bekleed met Zijn gerechtigheid.
Je leest wel eens dat mensen uitzien naar gerechtigheid in de wereld, dat er eerlijkheid komt. Vrede. Dat gestraft wordt, wie dat verdient. Dát is gerechtigheid. Een eerlijk oordeel!

Nou, het is geheel eerlijk dat God de vader zegt: Jij bent vrij, ik verklaar je rechtvaardig. Want alle straf is namelijk betaald door Jezus.
Zie je hoe belangrijk Jezus is in het christelijk geloof? Het kan niet zonder Hem! Zijn offer is alles.

Veilig en vrij
Terug nu naar  het borstharnas van de gerechtigheid. Vanmorgen zag ik dat ineens duidelijk voor me. Ik zag mezelf met dat zware harnas om. Ik voelde het als het ware. En ik dacht daarbij: dit is Jezus, mijn gerechtigheid! Hij gaf Zijn leven voor mij! Door zijn offer ben ik vrij en veilig! De boze/de duivel moet snel maken dat hij wegkomt, hij heeft geen recht meer op mij. Hij mag mij nooit meer aanklagen. O, wat voelt dat harnas heerlijk veilig! Ik doe het echt nooit meer uit! Veilig achter het bloed, dat voor mij werd vergoten. En vrij van schuld, volkomen vrij!
Voel je de noodzaak van het bostwapen/pantser al?
O, ik zou je willen vragen: neem vandaag Jezus nog aan als je Redder!
En als je dat gedaan hebt proclameer/zeg dan hardop:
'Mijn hart bescherm ik met het pantser van de gerechtigheid. Door mijn geloof in Jezsu Christis ben ik rechtvaardig voor God.'
Nu is je hart beschermt en heeft de duivel geen vat meer op je met zijn aanklachten. Geloofd zij God, Hallelujah!

Als je al wat meer van de Bijbel weet dan zou je Romeinen 4 nog kunnen lezen. Daar staat het duidelijk in vers 5: "Bij wie gelooft in Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.'
Het borstwapen/pantser is dus het GELOOF IN JEZUS OFFER VOOR JOU
Dat is voldoende wapen tegen alle en dan ook alle aanklachten van de duivel.
Ik heb dus maar 1 advies voor jullie:

Als je gelooft in Jezus, zorg dan dat je dat borstwapen aan hebt!
En gebruik het ook!
Zodra er weer zo'n smerige aanklacht komt, zeg dan direct: weg!, leugen verdwijn in Jezus naam! Ik ben veilig achter het bloed van Jezus en ik ben vrij!

Ik wens jullie licht van de Heilige Geest hierover toe, zodat je besluit krachtig ten strijde te trekken!

Veel zegen en liefs van Anja


donderdag 26 juli 2018

Als de glans na de regenRegen! Wat een wonder! Dank U Heer voor Uw goedheid en trouwe zorg!

Zie je die waterdruppels glanzen op de blaadjes? Prachtig hè?!
Weet je dat hierover zelfs iets in de Bijbel staat? Ik kwam het net tegen en vond het zo mooi. Ik moet het gewoon even delen met jullie.
Het staat in 2 Samuël 23 vers 4. Ik zal eerst even iets over de context van dit Bijbelvers zeggen. Koning David, hij wordt in Gods Woord 'de man naar Gods hart' genoemd, ligt op sterven. Voor hij sterft spreekt hij nog zijn laatste woorden uit.
"De Geest van de HEERE heeft tot mij gesproken en Zijn woord is op mijn tong. De God van Israël heeft gezegd, de Rots van Israël heeft tot mij gesproken." Een hele aanhef, die zelfs nog een paar verzen langer is. Ik denk bedoeld om de woorden kracht bij te zetten, autoriteit te geven
Er komen hierna namelijk hele mooie profetische woorden. Ze wijzen heen naar de komst van de Messias, Jezus. Die was toen nog niet gekomen.

Mooie profetie
David spreekt het volgende uit:
"Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods.
Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken, als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde."
Wow, is dat niet mooi! David vergelijkt Jezus met het morgenlicht, als de zon opgaat. Een morgen zonder wolken. Ik vond een mooi plaatje van het licht dat valt op het water van het meer van Tiberias.
Wat een rust, wat een kalmte! Zo is Jezus, de kalmte zelf. Daarom kan Hij ons ook volkomen rust geven. Is dat niet heerlijk?
Dan gaat David verder met: "als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde." Jezus is als de glans na de regen. Is er iets mooiers te bedenken eigenlijk dan die frisse regendruppels, zeker na zo'n lange periode van droogte? Daar wordt je toch blij van! Fris, helder en glanzend. Volmaakt gewoon. Zo is Jezus en zo wil Hij ons ook maken. Eenmaal zullen we zonder vlek en rimpel zijn, en volmaakt en rein voor Hem staan. Wat een geweldige toekomst! Als zo'n regendruppel al zo mooi is, hoe mooi zal het dan zijn als we Jezus echt mogen zien. "Van aangezicht tot aangezicht", staat in de Bijbel. We zullen Hem daar volmaakt kennen. Een kanttekening hierbij is wel, dat je Jezus dan wel tijdens je leven moet hebben aangenomen als je Redder en Verlosser.

Eeuwig durend verbond
David gaat verder met te zeggen dat hij en zijn familie het niet verdiend hebben, maar dat hij desondanks gelooft in het eeuwige verbond met God. Hij bedoelt het verbond, dat God al met Abraham oprichtte. Daarbij beloofde God Abraham en al zijn nakomelingen te zullen zegenen. Steeds weer zijn er daarna profetieën uitgesproken over de komst van Jezus, de Verlosser. In Hem ligt namelijk alle zegen opgesloten. Zonder Hem kan niemand zalig worden. Niemand.
David zegt, nadat hij het verbond heeft genoemd: "voorzeker, daarin is al mijn heil en vreugde." Alhoewel het er nog niet is, zegt hij erachteraan. Wat een geloof! Geloven zonder het te zien, dat is echt geloof! Wij hebben Jezus niet meer in ons midden, maar hebben wel nog Zijn brief aan ons: de Bijbel. Dat is toch nog makkelijker denk ik, dan ten tijde van David. Toen waren er enkel de verhalen en overleveringen en natuurlijk Gods stem. Want God heeft altijd en overal tot Zijn kinderen gesproken en doet dat nu nog.

Samenvatting
Jezus is als het morgenlicht, een morgen zonder wolken. Ik moet denken aan: 'zonder zorgen'. Geheel relaxt, in vol vertrouwen.
Jezus is als de glans na de regen, die voor groei zorgt. Zijn glans wil Hij op ons leggen, zodat wij gaan oplichten in een duistere wereld. Een licht mogen zijn, dat straalt.
Zou je hem ook niet willen vertrouwen?  Hem heel je hart willen geven? Hier krijg je echt nooit spijt van. Het is geen saai, somber leven, integendeel! Het is een blij leven, vol vertrouwen op God! Althans, dat hoort het te zijn 😉
Toen ik uurtje geleden inspiratie kreeg voor deze blog, was er een lied in mij om God te prijzen:
Bless the Lord my soul. God is onze lofprijs zo waard!

Bless the Lord my soul
And bless Gods holy name
Bless the Lord my soul
Who leads me into life

Vervolg?
Ik ben toch zo blij geworden van het overdenken van de tekst uit 2 Samuël. Ik hoop dat er een klein beetje van mag afstralen naar jullie. Misschien schrijf ik binnenkort nog wel een paar blogjes naar aanleiding van de regen. Ik vind het eigenlijk wel een mooi onderwerp. Wat kunnen we veel leren uit de natuur! Ook daardoor kunnen we God leren kennen. Samen met Zijn Woord en de Heilige Geest hebben we alles wat nodig is.
Ik wens jullie een heel goede nachtrust toe en nog een fijne en gezegende week verder!
Liefs van Anja

PS: regent het bij jullie ook en hoe ervaren jullie dat na zo lange tijd?
donderdag 19 juli 2018

Maak je geen zorgen


Hoe is het met jou? Maak jij je wel eens zorgen?
Ik wel. Maar dat is niet goed. In de Bijbel staat bijna 400 keer: 'Vrees niet!', 'wees niet bang!'
Weet je waarom? Omdat bang zijn een teken van wantrouwen is. Van de ander niet vertrouwen.
Als je veel van iemand houdt, ben je niet bang voor diegene. Dan vertrouw je hem of haar.

In 1 Johannes 4 vers 18 staat:
'Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.'

Ik hou erg van de boekjes van evangeliste Corrie ten Boom. Tijdens haar leven heeft zij zoveel goeds mogen doen en ook nu worden nog steeds zoveel mensen door haar woorden bemoedigd.
Eén van haar boekjes heet: 'Vertrouw op God'.
                                 

Hoofdstuk 1 van dit boekje begint met een recept tegen bezorgdheid. Beetje oud taalgebruik, maar de inhoud is zo mooi.  Ik wil dat vandaag graag aan jou doorgeven. Hier volgt het:

Recept tegen bezorgdheid

Waarom zou ik ontmoedigd zijn
en in de schaduw leven,
waarom mij eenzaam voelen,
nu Gods liefde me is gegeven
en ik aan Jezus toebehoor?
Hij is mij steeds nabij:
Zijn oog is op de musjes
en 'k weet: Hij ziet ook mij.

"Laat nimmer zijn uw hart ontrust",
zo spreekt Zijn stem vol liefde.
En, rustend op Zijn woord van trouw,
zeg 'k Hem al wat mij griefde;
al kan ik slechts een stapje zien,
mijn Leidsman blijft steeds Hij:
Zijn oog is op de musjes
en 'k weet: Hij ziet ook mij.

En word ik op de proef gesteld,
als wolken mij omringen,
als alle hoop verdwenen lijkt
en ik niet meer kan zingen,
dan ga ik steeds weer naar mijn Heer;
van zorg maakt Hij mij vrij.
Zijn oog is op de musjes en 'k weet:
Hij ziet ook mij.

Naar het Engels van F.D. Martin


Wat we hieruit mogen leren is dat we alles tegen God mogen zeggen. God is onze Vader, Redder en Vriend. Hij luistert graag naar ons en wil dat we Hem volkomen vertrouwen.
Ik heb zelf gemerkt wat een rust het geeft als  je dat mag doen. Vorige week was een week vol onrust, en strijd. Deze week is een week van rust en vrede. Ik heb gemerkt dat het gebed van andere gelovigen zo nodig is en dat we daar niet dankbaar genoeg voor kunnen zijn. We hebben elkaar nodig. Probeer je daarom te omringen met andere gelovigen, zodat je er niet alleen voor staat.
Ook heb ik geluisterd naar één van de mensen, die voor mij bidden. Hij gaf mij de raad om bevestiging te vragen over dingen waarvan we menen dat God die op ons hart legt. Als die dan komt, dan zal het duidelijk worden wat we mogen doen. En zal het bij wijze van spreken 'aan komen waaien'. God zal er zelf voor zorgen, bedoel ik hiermee. We mogen al onze zorgen, maar ook onze plannen en toekomstdromen aan God geven. En ze daar laten.

Ik voelde zo duidelijk, dat dit echt de enige manier is om rust te krijgen! Ik moest alles wel overgeven. Ik wist het zelf niet meer en er was overal strijd. Daarom heb ik alles opgenoemd en 1 voor 1 aan God gegeven. En daar liggen al die dingen nog steeds. En het bevalt goed!

Weet je wat nu zo mooi is? Ik ervaar nu echt volkomen rust. En ik voel me ook fysiek alsof ik net hersteld ben van 1 of andere ziekte. Ik voel me soort van nieuw en zo fit als wat!
Heer, dank U wel, U bent echt een geweldige God. Ik aanbid u en prijs Uw Naam!

Dit refrein van Opwekking 763 zit nu in mijn hoofd:

O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ’k heb U nodig.

Jij en ik, we hebben Hem nodig, we kunnen het niet alleen! Geef je lasten aan Hem! Kun je dat niet, vraag Hem om leiding van Zijn Heilige Geest. Hij leert het je!

Ken je Jezus nog niet? Misschien geen behoefte aan gehad tot nu toe of er niet in opgevoed? Hoe dan ook, het is jouw keus of je daar vandaag nog iets aan wilt doen. Je mag vandaag nog voor Jezus kiezen. Ik vertel je graag hoe je dat kunt doen en wat je dan kunt bidden. Stuur gerust een berichtje.
Ken je Jezus wel? Dat is geweldig! Dan ben je gered en veilig. Blijf dicht bij Hem!

Ik wens jou een fijne avond en Gods zegen en vrede.
Liefs van Anjazondag 15 juli 2018

Een veilige SchuilplaatsSchuilen, wat is dat?
Schuilen doe je voor een bui of als er gevaar dreigt. Je kunt ook ergens schuilen als je verdriet of pijn hebt. Of als je in (geestelijke) nood verkeert.
Sommige mensen schuilen letterlijk weg, door zich bijvoorbeeld op te sluiten in huis. Anderen schuilen weg achter een masker van 'zich groot houden'. Of achter drukke bezigheden. Of zelfs achter verslavingen.
Al deze nepschuilplaatsen helpen echter maar voor even. Daarna komen pijn en verdriet dubbel zo erg terug. Het wordt door deze nepschuilplaatsen op den duur steeds erger en  erger. Tot je het niet meer ziet zitten.
Daarom wijst Jezus ons een betere weg: Schuil bij Mij!

De veiligste schuilplaats
In psalm 91 staat:

'Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige'.

Wow, een veiligere plaats is er niet! Ik vond het zo bemoedigend, dat ik deze tekst gister aan een broeder door mocht geven en dat de oudste, die de dienst vanmorgen opende daar precies mee begon.
Wat ik momenteel ook als heel bijzonder ervaar, is het volgende. Ik heb momenteel zelf ook veel behoefte aan deze schuilplaats. Soms is er gewoon strijd en verdriet. Daarin mag ik gelukkig Gods aanwezigheid ervaren. Op het moment dat ik dan uitspreek of opschrijf dat Hij Mijn schuilplaats is, voel ik Gods kracht in me komen. Waardoor ik deze soms ook meteen weer door mag geven aan anderen, die het ook nodig hebben. Dat heb ik gister en vandaag zo ervaren.
Na de dienst wilde een lieve zus (in Christus) wel voor mij bidden. Dat is altijd fijn natuurlijk en kon ik ook echt wel gebruiken. Zij bad zo lief voor mij en dat troostte me en gaf me kracht. Kracht genoeg om meteen daarna zelf voor een broeder te kunnen bidden. God is zo goed! Hij vermeerdert onze krachten  en maakt ons sterk. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de ander. Die we net zo lief moeten hebben als onszelf.

De zangdienst was ook zo bemoedigend. We begonnen met een lied waarin voorkwam, dat God onze tranen en pijn kent. Ik ben helaas vergeten hoe het heet, maar als onze zangleidster dit leest, geeft ze het vast wel even door ;)
Ik heb wel het lied 'Stil' onthouden (opwekking 695), ook zo mooi:


Verberg mij nu
Onder uw vleugels Heer
Houd mij vast
In Uw sterke hand
Als de oceaan haar krachten toont
Zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!
vind rust mijn ziel
in God alleen
ken Zijn kracht
vertrouw Hem en wees stil
Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!

Onder de vleugels van de Heer zijn we veilig. Wat voelt dat goed, daar wil ik blijven.
Op mijn zoektocht naar dat beginlied van de dienst van vanmorgen stuitte ik op een ander heel mooi lied, dat ik graag nog aan jullie doorgeef. Het is een lied van Marco Borsato, gezongen door de bekende zangeres Kinga Bán. Kinga weet waar ze over zingt, want ze heeft zelf al jaren kanker en wordt steeds zieker. Ze zingt dit lied zo mooi.

'Kom maar bij Mij' : https://ikmisje.eo.nl/themas/muziek/songtekst-kom-mij

Kom maar bij mij
dan zet ik alles opzij
kom maar bij mij
huil lekker uit
en laat je tranen vrij

Zeg maar even niets
laat je ongedwongen gaan
stort je hart maar uit
en maak een einde aan je pijn

kom maar bij mij
slik nou je tranen niet door
want als je je uit hier zo bij mij
lucht dat je even op
dus kom maar even hier
en vertrouw me nou maar blind
open als een kind
misschien vergeet je je verdriet

hou me maar vast
en vertel me wat er is
ga je verdriet niet uit de weg
kom maar bij mij
voel je maar vrij
als je je pijn met me deelt
kom maar bij mij
ik droog je tranen
als je je openstelt

praat maar van je af
wat er met je is gebeurd
alles kan ik aan
dus als je wilt schuilen
kom maar bij mij

ik doe alles om je te troosten
wil een vriend voor je zijn
ik doe alles om je te helpen
ja dan deel ik de pijn

kom maar bij mij
kom in m'n armen

echt ik voel zo met je mee
kom maar bij mij
als je kunt delen
huilen we met z'n twee
praat maar van je af
wat er met je is gebeurd
alles kan ik aan

dus als je wilt schuilen
als je wilt huilen
kom maar bij mij
als je wilt schuilen kom maar bij mij

Op visie.eo.nl zegt zangeres Kinga over dit lied:
"Eigenlijk is de tekst van dit lied pure gospel: 'Kom maar bij Mij'. De tekst van dit lied is haast bovenmenselijk: ‘Kom maar bij mij, dan zet ik alles opzij. Alles kan ik aan’. Voor mijzelf spreekt dit lied echt over de agapè-liefde van God. Liefde van God voor ons, zonder dat hij direct iets terug verwacht. Onvoorwaardelijke liefde". 
Kinga vervolgt: "En ik weet dat Hij mee huilt als wij verdriet hebben. Wanneer ik me slecht voel en ik Jezus daarbij betrek, dan weet ik zeker: ik ben niet alleen. Dat heeft altijd een troostende werking. Alsof Hij echt naast me zit en zegt: 'Als je wilt huilen, kom maar bij Mij'


Dat is wat ook jij en ik mogen doen: naar de Heere Jezus gaan, om bij Hem te schuilen.
Hij zegt immers zelf: Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt(bent) en Ik zal u rust geven.
Rust in Hem alleen.

Ik wens jullie deze rust toen, voor vandaag, voor deze week en voor alle dagen van je leven.
Liefs van Anja

zaterdag 14 juli 2018

De uitwerking van lofprijsSoms lijkt het of alles tegen is. Alsof wij niet achteruit, niet vooruit en niet omhoog kunnen komen. Wat voelt dat benauwd!

Vanmorgen kwam ik daarover een prachtig bemoedigend filmpje tegen op de bemoedigingssite. Nooit geweten dat die bestond, maar hij is er! www.bemoedigingssite.nl
Hoe ik daar aan kom? Gister keek ik nog even bij een kringloopwinkel in de buurt en vond ik daar een boekje van Gerry Velema-Drent: 'Adam, vraag hulp!'. Lijkt me een heel interessant boekje over de plaats van de vrouw. Doordat wat ik las me triggerde, googelde ik Gerry op internet.
Toen ontdekte ik haar site en zag ik dat zij inmiddels wel een stuk of 70 boeken geschreven heeft. Ook is zij een aantal jaren geleden begonnen met de bemoedigingssite en die beheert zij nu samen met vele andere vrijwilligers. Zo mooi!
Vandaag luisterde ik naar deze bijdrage:

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/198

Dank U Heer, voor Uw lessen en Uw bemoedigingen!
Ik aanbid U, Ik prijs U!

Geslagen en veracht
In het filmpje wordt gewezen op Handelingen 16. Paulus heeft net een waarzeggende geest uitgeworpen en dat roept grote weerstand op. De waarzegster was in dienst van haar meerderen, die nu hun inkomsten kwijt zijn. Daarom grijpen zij Paulus en Silas en sleuren hen mee naar de markt, waar de stadsbestuurders zijn. Ze klagen hen aan als ordeverstoorders. Daarop komt de hele samengestroomde menigte tegen hen in verzet. De magistraten laten zich hierdoor meevoeren en rukken Paulus en Silas de kleren af. Vervolgens laten ze hen met stokken slaan. Niet zomaar een paar keer, ze kregen veel slagen, vertelt de Bijbel ons. Wat een vernedering, wat een pijn !
Het slot van het liedje is, dat ze hen ook nog in de gevangenis laten gooien. Zonder eerlijk proces of wat dan ook. Wat gruwelijk onrechtvaardig! De cipier krijgt opdracht hen zorgvuldig te bewaken. Daarop sluit hij hen op in de binnenste kerker en zet hij hun voeten vast in het blok. Alsof ze de grootste misdadigers zijn!
Tjonge, wat kan een situatie zomaar veranderen. Zo loop je nietsvermoedend langs de rivier, Lydia is net tot bekering gekomen, er gebeuren allemaal mooie dingen. Een paar verzen terug lezen we nog: 'De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe.' (Hand. 16: 5)
En kijk dan nu.... in de kerker, met kapot geslagen bloedende lichamen. Wat een pijn! Maar dan, dan gebeurt, wat wij niet verwachten en dat brengt zoveel teweeg! Lees daarom snel verder.....

De kracht van lofprijs
De Bijbel zegt:
'En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God.'
Wow! Begrijp je dat nu? Zoveel afwijzing en pijn en dan bidden en zingen? Ja, dat is wat Gods genade bewerkt. Dat we kunnen zingen te midden van de grootste ellende. Bij de mensen onmogelijk, maar mogelijk bij God.
God antwoordt direct op het gebed en de lofprijs van Zijn kinderen. Kijk maar wat er staat:
'En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden; en onmiddelijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los.'
God bevrijdt en redt, op het moment dat we Hem eren door gebed en lofprijs! Schreeuw het daarom maar uit naar de levende God en aanbid Hem met al wat in je is. Prijs Hem daarna, bijvoorbeeld door 1 van de liederen hieronder op te zeggen of te zingen. (via youtube kun je ze beluisteren. Als je googelt op 'Opwekkingsliederen' kom je er nog veel meer tegen) In je eigen woorden mag ook natuurlijk! Het zal kracht doen!
Het verhaal gaat verder met dat de cipier doodsbenauwd voor Paulus en Silas neervalt en vraagt wat hij moet doen. Waarop hij dit prachtige antwoord krijgt:

'Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.'

En dat gebeurt direct! Ze krijgen onderwijs, geloven en worden direct gedoopt. Wat een wonder!
Wat een blijdschap is er toen geweest in de hemel bij de engelen!

Laten wij ook onze God alle eer en lof brengen.
Hier enkele liederen, die ik zelf zojuist heb beluisterd en meegezongen.

Opwekking 481:

Ik aanbid U 
Met heel mijn hart 
Ik verhoog U 
Met al mijn kracht 

Heer ik zoek U 
Wil zijn waar U bent 
Heer ik volg U 
Wil gaan waar U zendt 

Heer ik geef U mijn aanbidding
Heer ik geef U al mijn kracht en eer
U alleen wil ik aanbidden
U alleen komt toe mijn dank en eer

Heer ik dien U
En buig voor U neer 
Geef mijn leven 
Want U bent mijn Heer 

Ik vertrouw U 
Vader en zoon 
Hef mijn ogen 
Op naar Uw troon (

Heer ik geef U mijn aanbidding
Heer ik geef U al mijn kracht en eer
U alleen wil ik aanbidden
U alleen komt toe mijn dank en eer

Opwekking 237:

Jezus, wij verhogen U
Wij erkennen U als Heer
U bent hier, in ons midden Heer
En onze lofprijs geeft U eer

Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidde, bouw Uw troon
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats


Hij is onze aanbidding en lofprijs zo waard
Gods Woord leert ons dat we de keus hebben hoe we omgaan met onze pijn en verdriet.
Paulus en Silas kozen voor de weg van gebed en lofprijs.
Ik kies door Gods genade ook voor deze weg.
En jij? Kom, bid en zing mee, Hij is het zo waard!

Gezegende dag gewenst, dichtbij de Heer!
Liefs van Anja