zondag 25 maart 2018

God spreekt!

Zin!

Zo, hier ben ik weer, ik heb echt zin om hier een stukje te schrijven. Als ik naar buiten kijk, kan ik alleen maar blij zijn, wow, wat een prachtig weer! De temperatuur wordt ook echt al beter, echt voorjaarsachtig. Straks ga ik zeker even een rondje wandelen en ervan genieten. Wat is God goed! Vanmorgen in de kerk nog gehoord dat één manier waaruit we Hem mogen kennen, Zijn schepping is, de natuur. Alles daarin roept ons toe: Zie je hoe mooi ik ben ?! Dat kan een mens nooit zo mooi maken. Dat moet wel van God komen.

Ik moet echt even een voorjaarsplaatje delen nu hoor :) Deze mooie narcisjes staan nu te stralen in onze tuin.Een andere reden voor mijn zin om te schrijven, is de preek van vanmorgen. Die sprak mij enorm aan. Ik zal je vertellen waarom. Toen ik deze blog begon, had ik wel het gevoel dat God het oké vond. Ik had er God naar gevraagd en zover ik geloof zei Hij: "Doe maar, het is goed."
Meteen heb ik toen ook een persoonlijk stukje geschreven voor het maandblad van onze kerk. De Jozuaan, heet dat blad. Daarin heb ik verkort geschreven, wat ik in mijn vorige blogpost vertel.
En ook aangekondigd dat ik met deze blog ben begonnen.

Later komt er dan vaak wel weer wat strijd over zoiets heen. Mensen zeggen soms weleens dat ik teveel doe. En ja, nu ga ik natuurlijk toch weer wat extra's erbij doen ;) Toch durf ik ook echt te zeggen, dat ik de dingen die ik doe, met God doe. En dat ik bij alles vraag naar Zijn wil. Ook wil Ik Hem echt graag gehoorzamen. Als Hij zegt: stop, dan doe ik dat. Dus het zit het denk ik wel goed :)

Preek vanmorgen
Vanmorgen gebeurde er iets heel moois. Verschillende dingen die ik de laatste tijd 'op mijn hart' heb gekregen (zo noemen we dat wel eens, als God je dingen duidelijk maakt), werden bevestigd in de preek. Dan bedoel ik dat ze aan de orde kwamen en dat voor mij een bevestiging betekende, zodat ik mag geloven dat ze echt van God kwamen.

Het thema van de preek was: De stem van de Herder.
Spreker Pieter Boer besprak 3 punten:
- Hoe spreekt de Herder?
- De Herder spreekt : stil worden voor God
- Hoe heeft de Herder gesproken? : getuigen

Het ging over hoe je in je dagelijks leven de stem van de Herder (van God) kunt leren verstaan. Dat kan door de Heilige Geest. Samen met God de Vader en Jezus is hij God. Als de Heilige Geest spreekt, betekent dat, dat God tot je spreekt.

Vervolgens noemde Pieter 12 manieren waarop God tot je kan spreken. Ik noem ze hieronder even:
- de Bijbel
- de schepping
- andere gelovigen
- beproevingen
- een (on) hoorbare stem van de Heilige Geest. Vaak spreekt God door gedachtes, door een fluistering in je gedachten.
- dromen
- beelden en visioenen
- woorden van kennis
- profetie
- ontmoetingen met engelen
- muziek
- omstandigheden

En weet je wat nu voor mij zo bijzonder was: Dat ik in deze blog wil gaan schrijven over Gods stem leren verstaan en over Zijn leiding in ons leven. Ik had een klein beetje twijfel en dan hoop je natuurlijk altijd op een bevestiging. Nu had ik die wel gevraagd voor iets anders, dat deze week speelde, maar niet zozeer hiervoor. En wat gebeurt?
God bevestigt zowel het één als het ander! Wow, wat een God hebben wij toch!
Door deze preek van vanmorgen, mag ik nu weten dat deze blog goed is. Dat ik het mag doen.
En daarom heb ik er nu extra zin in gekregen :)
Ook weet ik nu nog zekerder, dat iets wat ik deze week mocht delen met andere gelovigen, echt de bedoeling was. Het ging over ons hele leven aan God geven. In volkomen overgave. En daarvan zongen we vanmorgen een heel mooi lied. Dat overigens ook gaat over Gods stem leren verstaan. Maar ook over onze overgave, als levend offer aan de Vader.

Levende offers

U roept ons, Vader
om als dank voor uw liefde
U te aanbidden Heer.
Wij willen komen
in uw nabijheid
en buigen voor U neer.

Vernieuw ons denken nu,
open ons hart,
help ons uw stem te verstaan.
U gaf uw leven, Heer;
dankzij uw dood
mogen wij voor U staan.

Refrein:
Hier zijn wij, als levend offer, Heer,
heilig en aangenaam voor U.
Hier zijn wij,
wij leggen voor uw troon neer,
al onze dromen en ons nu;
wij eren U.

Wij knielen neer bij het Kruis,
zien uw lijden heel dichtbij.
U wilde sterven voor ons;
ons leven geven wij.

(Refrein)

Wij eren U (8x)

In de dienst werden we stil voor God. Dat betekent dat we allemaal stil waren , onze ogen sloten of baden. En luisterden naar wat God tot ons te zeggen had.
Daarna mocht wie wilden naar voren gaan om te getuigen over wat God had gesproken. Er gingen er zoveel! En wat ik zo geweldig vond, ook jonge mensen! Die getuigden van Gods stem in hun levens. Ik was ontroerd en ook zo blij. We hebben echt zo'n geweldige God!

Ken je Hem nog niet? Dat wil ik je graag zeggen wat God tot mij sprak toen we stil werden voor God in de dienst. God liet mij voelen dat Hij zo begaan is met de mensheid. Dat Hij , Bijbels gezegd, 'met ontferming bewogen is' over de schapen, die Hem nog niet kennen. 
Toen dacht ik aan wat Jezus riep op de laatste dag van een feest in Israël:

'Zo iemand dorst heeft, die kome tot mij en drinke!' En ook wat ergens anders in de Bijbel staat: 
'Al waren je zonden als scharlaken (rood), Ik zal ze maken als witte wol.'

Kom tot Hem en je ziel zal leven! Hij geeft je alles wat nodig is voor de tijd en de eeuwigheid.

Ik hou het hierbij voor vandaag.
Ik wens jou toe dat je vandaag stil mag worden en mag luisteren naar Gods stem. Hij spreekt!

Liefs en groetjes van mij!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten