zondag 17 juni 2018

Bevrijdingsconferentie Ermelo - terugblik
Dat was snel achter elkaar! De ene week de Eva retraite en de week erna de bevrijdingsconferentie. De conferentie kwam ik pas na de Eva retraite tegen en ik had totaal geen plannen om daar heen te gaan. Ik las er iets over en meteen voelde ik een aandrang om daarheen te gaan. Ik moest er gewoon heen, zo voelde het. Heb jij zoiets ook weleens, dat je het waarom niet weet, maar iets gewoon móet doen? Later komt dan vaak de bevestiging waaróm je iets moest doen. Dat was ook nu het geval. Zo mooi hoe God de dingen leidt!

Op avontuur
Ik moest dus holderdebolder nog een overnachting regelen, want Ermelo vind ik iets te ver om heen en weer te gaan. Ook te onrustig. Ik zoeken, kreeg al een 'nee' omdat het ergens vol was. Ik nog een site opgezocht en er wel een stuk of 5 tegelijk gemaild. Ik kreeg er van eentje antwoord en het was ráák! Die mevrouw mailde dat het best bijzonder was, dat het nog kon, omdat ze de dag erna voor 3 weken dicht zou gaan. Kort erna mailde ze dat er nog iemand kwam, die ook naar de conferentie zou gaan. En dat die graag vast even contact met mij wilde. Ook al zo bijzonder! Ik dacht toen stiekem: Heer, wat bent U nu weer van plan? Ik ervaar het leven van God vaak echt als een groot avontuur. Net zoals in dat geweldige boek 'Een zot voor God' staat beschreven. Ken je dat boek, over al die avonturen met God? Nee? Nou, dan moet je dat eens lezen, echt de moeite waard. Leest heerlijk weg en je kunt er af en toe echt om grinniken.

In de tas
Oké, alles dus geregeld en ik zag ernaar uit. Maar ook vond ik het best spannend, was nog nooit naar zoiets geweest. Even geappt met mijn toekomstig B&B maatje, dat was grappig. Volkomen onbekend voor elkaar en toch vast een paar berichtjes over en weer.
Toen brak de vrijdagmorgen aan. Ik ruimde nog wat dingen op, ook wat boeken, die ik altijd in stapeltjes ;) op tafel heb liggen. Er was een dun boekje bij over afwijzing. Ik pakte het op om het in de kast te leggen, maar dat ging niet. Het moest niet in de kast, maar in mijn tas. Ik dacht nog: 'het gaat vandaag geloof ik niet eens over dat onderwerp'. Toch deed ik het boekje in mijn tas.

Op weg
Ik ging vroeg op pad. Dat vind ik altijd heerlijk. Het gevoel dat je alle tijd hebt en kunt nemen. Onderweg bleek ik mijn waterflesje vergeten te zijn, oei.... beetje onhandig met 2 conferentie dagen voor de boeg. Ineens kreeg ik een idee: de benzinepomp!, daar hebben ze flesjes water. Dicht bij Ermelo, zag ik de letters van Shell verschijnen. En ja hoor, daar hadden ze water. Ik moest wel iets van 2,50 euro betalen, maar vooruit ....
Ruim op tijd kwam ik bij de kerk aan, waarin de conferentie gehouden zou worden.
Ik vond een mooi plekje midden in de kerk. We begonnen met zingen van een aantal liederen. We zongen onder anderen 'Jezus, hoop van de volken'. Zo'n mooi lied! 'U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood'. En dat is, wat ook gebeurde tijdens de conferentie. Er waren zoveel mensen, die belast waren met doodsbanden, echt zoveel. Maar gelukkig heeft Jezus de dood overwonnen en is Hij overwinnaar!

Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop
die God ons geeft.
Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.
U overwon in elke nood,
U brak de banden
van de dood.
-Refrein-
U bent de hoop
in ons bestaan.
U bent de rots
waarop wij staan.
U bent het licht
waardoor de wereld God kan zien.
U won van de dood,
droeg onze pijn.
Nu mogen wij
dicht bij U zijn.
Jezus de hoop,
levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof.
De waarheid maakt vrij
Er waren op vrijdag 3 preken of lezingen of hoe je het dan ook wil noemen. Ze gingen over deze 4 vormen van gebondenheid:

1. Gebonden door macht van de zonde
2. Gebonden door de leugen
3. Gebonden door emotionele banden.
4. Gebonden door demonische banden.
Vaders kus
Spreker Wilkin van de Kamp ging onder anderen in op het verhaal van de verloren zoon uit Lukas 15. "Alles begint bij terug komen bij de Vader. Thuis komen. Ook thuis komen bij jezelf. Dat kan een hele zware dobber zijn." Wilkin vertelde dat mensen de leegte vaak vullen met de kick, met de zonde. De verloren zoon deed dat ook. Hij had geen recht meer op een plek in het huis van zijn vader en dat wist hij. Hij was ook bang voor de reactie en afwijzing van zijn dorpsgenoten. Maar wat gebeurde er?
Zijn vader, die dat alles wel wist, rende hem tegemoet. Dat deed je toen niet, rennen. Dat onteerde je. De vader wilde echter de veroordelende mensenmassa vóór zijn. Het was heel erg als je het bezit van je familie verkwanseld had. Dan gooide men een pot voor je voeten stuk, als teken dat je er niet meer bij hoorde. Dat wilde de vader voorkomen! Hij ging op hem toe en kuste hem teder. Toch geloofde de zoon nog niet meteen dat het nu goed was. Er was méér nodig. Een kus is niet genoeg.

Volmaakte liefde
"Haal het beste gewaad", beval de vader en trek het hem aan. "De oude mens moet uit!"
Het oude leven, daar moeten we afstand van doen. Wilkin noemde psalm 34 vers 6 en dat vind ik toch zo mooi!:
'Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun aangezicht niet bedekken'
Er was geen afwijzing in Jezus' ogen, enkel volmaakte liefde. De boodschap was:
Trek het kleed van de schaamte uit. God wil ons bekleden met eer en glorie (psalm 8:5)
God wil dat we het huis binnen gaan.
Nergens in het Nieuwe Testament worden wij 'zondaars' genoemd. We worden 'heiligen' genoemd.
Dat was voor mij ook echt wel een eye-opener. Natuurlijk weet ik wel dat we een nieuwe schepping zijn, dood voor de zonde etc., maar dit wist ik toch niet. Wow, God noemt ons heiligen, hoe bijzonder! Zeker omdat ik mezelf dat nou bepaald niet altijd voel....

Overgave
God wil altijd herstellen, wel is dit een heel proces. Bij David was dat ook zo, na zijn zonde met Bathséba. Hij mocht zelfs weer koning zijn daarna.
God ziet ons als rein omdat Hij ons aanziet in Christus.
Dit mochten enkele bezoekers ook voorin op het podium uitbeelden. We zagen hoe het zondekleed uitging en de zondaar bedekt werd met het witte kleed van verzoening. Zo mooi om dit zo duidelijk te zien! Het zondekleed moest af.
Wij mochten naar voren komen als we alles in Gods handen wilden leggen. Als we ons wilden overgeven aan Hem. Samen zeiden we een gebed op, wat door Wilkin werd voorgezegd. Dat was een eerste stap. Mooi om dit zo samen met vele anderen te mogen doen. "Hier zijn wij Heer, voor uw aangezicht. We geven ons over aan U. We hebben U nodig."

Ben jij al vrij van de leugen?
Op vrijdagmiddag sprak Gerdien Lanmers over gebonden zijn aan de leugen.
De waarde van het Woord werd genoemd.
'Als u in Mijn Woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken.' Johannes 8:32
De boze komt met leugens, hij verdraait de waarheid en zaait twijfel.
We hoorden dat de Geest van de waarheid ons helpt om de leugens in ons leven te ontmaskeren.
Deze uitspraak is eigenlijk best een heftige, vind je niet: 'Zolang je in de leugen gelooft, ben je gebonden aan de vader der leugen'. Oei.... best belangrijk om dan eens voor onszelf te onderzoeken in welke leugens je nog gelooft.... Dat je niet goed genoeg bent? Niet mooi genoeg? Niet genoeg presteert? Geen goede moede bent? of?
De boodschap was/is: Omarm de waarheid en sluit hem in je hart.

Vergeef
Gerdien ging ook in op gebonden zijn door emotionele banden. "Er is gezondigd tegen ons. We zijn boos en bitter geworden in ons hart. Toch moeten we die ander vergeven. Jezus vergaf ons alles en Hij vraagt ons ook die ander te vergeven.
'Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.' Mattheüs 6:12
Vergeven begint met een keuze. Vergeven is de sleutel tot vrede en een hoopvolle toekomst.
"Kom uit je emotionele gevangenis. Stap in de waarheid!"

Etenspauze!Bij een 'Vrij zijn' conferentie horen broodjes knakworst, heb ik begrepen! En die smaakten heerlijk!
Zoveel vrijwilligers, die met elkaar voor al die broodjes zorgden en alles weer opruimden en schoon maakten, dat is een compliment meer dan waard!
De eerste de beste mededeelnemer, die ik aansprak tijdens het eten, begon over afwijzing in haar leven en dat ze daarvoor was gekomen. Toen wist ik voor wie het boekje in mijn tas was. Dank u Heer voor de bevestiging! Ik moest in elk geval hiervoor naar deze conferentie.

Na het eten sprak Wilkin nog over gebonden zijn door demonische banden.
Hij noemde dat we zijn  vrijgekocht door de Zoon, Vrijgesproken door de Vader en Vrijgemaakt door de Geest. Toch kunnen ook gelovigen nog gebonden zijn. Zie ook het boekje van Wilkin: 'Kan een christen gebonden zijn'. In dit boekje staat alles wat wij ook te horen kregen op de conferentie.


Gebondenheid kan komen door zondige relaties, overspel of onreine banden. Ook zijn er occulte banden, doodsbanden, toverbanden en religieuze banden. Ik weet hier allemaal heel weinig vanaf. Alles staat uitgebreid in het dikke boek van Wilkin: 'bevrijd om vrij te zijn'. Ik heb dat boek ook gekocht. Ik wil me er graag in verdiepen (ben daar ook al even mee bezig) en hoop dat ik met wat ik leer anderen weer mag helpen.Hele uitdaging trouwens, bovenstaand boek heeft meer dan 800 bladzijden :)

Oase van rust en liefde 
Naar de B&B! Ik vond na afloop van dag 1 al snel mijn mede B&B ganger. Het klikte meteen en samen reden we naar onze bestemming. 'In De Hoge', wat een mooie naam voor een hele fijne en gezellige B&B. Van een gelovig echtpaar, dat ons meteen voorzag van een lekker glas thee.We kregen elk een eigen kamer. De mijne had een zitje waar we meteen gingen zitten. Met de broodjes die we mee hadden gekregen vanuit de kerk. Heerlijk, om even zo in alle rust te kunnen genieten. We voelden ons meteen vertrouwd met elkaar en vertelden elkaar van alles over onze gezinnen en zorgen. Om een uur of half 9 besloten we naar buiten te gaan en konden we nog net even een paar winkels in. Daarna hadden we wel trek in een lekker ijsje en een bakkie koffie, heerlijk buiten op een terrasje. Wat een fijne avond zo samen met een, tot een paar uur geleden, geheel onbekende.
Mijn nieuwe vriendin heeft de trainingsschool bevrijdingspastoraat net afgerond en wilde bij mij de vragenlijst wel afnemen. Daarin vul je alles in waar je in verleden en heden mee te maken hebt gehad, voor wat betreft de onderwerpen, die op de conferentie aan de orde kwamen. Dat hebben we die avond nog gedaan. We waren om 12.15 uur pas klaar, maar het was fijn om dat zo samen te doen. Ook bijzonder, dat het vertrouwen er was om dit zo te doen.
Wonderlijk genoeg sliep ik daarna heerlijk en werd ik uitgerust wakker. Het huis daar voelt zo vredig aan, dat is echt bijzonder. Gods Geest was daar.
Dat bleek ook wel, toen we met gastheer en gastvrouw ontbeten. Gezellig en heel vertrouwd, zo met zijn vieren. We deelden van alles, alsof we elkaar allang kenden. Ik heb dit echt als een knipoog van God ervaren. Een oase. God is zo goed!

Betaald en vrijgekocht
Met veel zin begonnen we aan dag 2 van de conferentie. Een dag , die ik niet snel zal vergeten.
Wilkin vertelde over het wonder van het kruis, de laatste 18 uur van Jezus. Hier heeft hij ook een gelijknamig boek over geschreven.
Hij benadrukte dat onze Jezus niet is vermoord, hij is zelf de dood ingegaan. Niets in die laatste 18 uur, is aan het toeval overgelaten. We zagen enkele filmpjes over de 7 keren dat Jezus gebloed heeft. Een vrouw schreeuwde door de dienst dat Wilkin niet zo moest gillen. Het was duidelijk de boze die door haar heen riep. Oei, dat ging door merg en been. Wilkin riep meteen terug dat hij nooit zou zwijgen. Toen vertrok de vrouw, al roepend. Wat erg als iemand zo door de boze bezet is....
Ik voelde ook zo de macht van de duisternis om me heen. Er waren zoveel gebonden mensen, je zag het aan hun gezichten. het kwam echt hevig bij mij binnen. Ik voelde me zo begaan met al die mensen, met al dat lijden. Ik dacht echt: Heer, wat is dit? Heer, hoe lang nog?
Mooi vond ik dat Wilkin benadrukte dat Jezus zelf het initiatief nam door te vragen: Wie zoekt u? Hij kan dit zo beeldend vertellen, echt mooi.
Was voor mij ook wel nieuw , dat hij vertelde dat Jezus bovennatuurlijke kracht kreeg, zodat Hij het lijden kon dragen. Ik had daar in elk geval nooit zo bij stil gestaan.
Iedereen mocht naar voren komen om zijn of haar zonden bij het kruis te brengen en de vragenlijst te verscheuren. Ook baden we hardop een gebed wat Wilkin ons voor zei. Dat vond ik een emotioneel moment. Ik heb de lijst echt grondig verscheurd en in gedachten een dikke streep eronder gezet. Betaald! Vrijgekocht! Vrij!


Deze lijst heb ik dus niet meer nu, gelukkig niet! Ik heb wel nog een lege, wie weet kan ik er nog eens iemand mee helpen.

Hardop uitspreken van vergeving
Gerdien sprak nog over de ander vergeven. Jezus gaf ons hierin het voorbeeld.
Vergeven is loslaten. En een keuze. Steeds weer en weer moeten we dit doen, 70 maal 7 keer.
Steeds als je vergeeft, heel je een stukje.
Jezus liet zich aanklagen voor ons. Hij verloste ons van de aanklager, wij hoeven ons niet te laten aanklagen.
Jezus reinigt ook ons geweten.
Deze uitspraak vond ik zo mooi: 'Zijn hart huilt om onze pijn'
Wij mochten naar voren komen en allemaal tegelijk hardop uitspreken wie we vergeving schonken. Dat vond ik ook echt emotioneel.

Jezus redt en bevrijdt!
Tenslotte sprak Wilkin nog over bevrijding van demonische machten. Spreken eigenlijk niet, we gingen een uur zingen. Terwijl werd gebeden, eerst voor hen die last hadden van doodsbanden. daarna voor hen die last hadden van occulte banden. en daarna voor hen die last hadden van onreine gedachten. Tot mijn verbijstering stond het elke keer vol. Wat je dan ziet, is niet te beschrijven. Er waren manifestaties, mensen gilden en mensen juichten. De boze moest wijken. Aldoor werd God de lof en de eer gebracht en daar kan hij niet tegen.
Jezus is de grote Bevrijder!
In hem hebben we macht over de hele legermacht van de vijand. Niets zal ons enig kwaad doen! 
En dat ga ik vasthouden. Daar klem ik me aan vast. Niets zal ons enig kwaad doen. Hallelujah, Amen!

Vol indrukken gingen we naar huis. Mijn nieuwe vriendin uit Dirksland reed met mij mee en ik zette haar af bij de bushalte. Wat een mooie ontmoeting. Wie weet zien we elkaar nog eens!

Ik hoop dat jullie door dit te lezen onder de indruk komen van de liefde en bevrijdende kracht van God. Het draait om hem en om hem alleen!

Ben jij ook wel eens op zo'n conferentie geweest en zo ja, hoe heb jij het ervaren?

Ik wens je Gods zegen en vrede toe!

GEEN ZORGEN

Iedereen die op God vertrouwt,
weet: Hij zal voor ons zorgen.
God voorziet elke dag opnieuw,
houdt ons in zijn trouw geborgen.

Dus blijf niet bezig met wat je niet krijgt,
maar zoek naar God, zoek naar zijn koninkrijk.

Vrede van de hoogste God
beschermt je hart en jouw gedachten.
Ook al kom je rust tekort,
zijn shalom zal steeds voldoende zijn.

Als Hij zelfs aan de bloemen denkt,
zou Hij jou dan ooit vergeten?
Niemand voegt door bezorgd te zijn,
ooit een dag toe aan zijn leven.

Liefs van Anja

8 opmerkingen:

 1. Ik ben nooit op zo'n conferentie geweest maar het klinktvverg indrukwekkend.
  Het is inderdaad bijzonder hoe Gods Geest lijdt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dankje Danielle voor je reactie. En ja, ik verwonder me steeds meer over hoe God is! Hij geneest, bevrijdt en leidt ons leven!

   Verwijderen
 2. Hallo Anja, wat geweldig heb je verslag gegeven van de conferentie. Ik herken er heeeeel veeeeeel van. Je hebt het fantastisch verwoord. Leuk ook om te lezen hoe jullie het samen hebben gehad. Ik wens je veel zegen. Groetjes, Rika

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hoi Rika, dankjewel! Leuk om te horen dat je dingen herkent. Nu ik je bericht lees, kom ik erachter dat ik nog iets vergeten ben, ik ga het meteen doen. Hier heeft God ook een bedoeling mee, die ik nog niet weet, maar Hij leidt alles. Je ziet het wel. Ook veel zegen voor jullie en liefs van mij!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ben er ook geweest. Zo mooi dat God ons vrijzet. Overwinnaar is en wij door Hem

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Fijn dat je er ook was Emma. Ik heb me alweer voor de volgende opgegeven, ga jij dan ook weer? In november in Almere. En zeker mooi, ik vind dat ook mooi om te proclameren in gebed, dat Hij overwinnaar is :)

   Verwijderen