woensdag 11 juli 2018

Nieuwe kracht


Nieuwe kracht!
Altijd voorradig bij onze God! Hij laat jou niet zomaar tobben, zonder naar je om te kijken. Echt niet!
Wat Hij wel vraagt van je, is vertrouwen. Dat je je hoop op Hem stelt. Niet van alles zelf gaan proberen, maar hopen op Hem. Uitzien en verwachten. Niet dat dat altijd zo gemakkelijk is hoor. God geeft het je zelf. De Heilige Geest legt het in je hart.

Weet je wie er in de Bijbel ook nieuwe kracht nodig had? De Heere Jezus! Toen Hij in de hof van Gethsémané was. In Lukas 22 lezen we daarover:

'En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neder en bad:
Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg, maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.
En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die hem versterkte.'

Is dat niet bijzonder? De Vader zorgt ervoor dat Zijn geliefde Zoon het zware lijden kan dragen. Door middel van een engel laat Hij Hem nieuwe kracht brengen. Dat staat er vast niet voor niets, niets staat zomaar in Gods Woord opgeschreven.

Bemoediging
Laat dit jou bemoedigen! Hij geeft elke keer nieuwe kracht, precies wanneer dat nodig is. Dat zegt ook het lied 'God wijst mij de weg' uit de Opwekkingsbundel. Misschien mag het jou wel tot troost zijn.
Opwekking 429 

God wijst mij een weg,
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag,
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

God wijst mij een weg,
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag,
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg. 

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan,
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

God wijst mij een weg,
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag,
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Gedienstige geesten
Soms gebruikt God Zijn engelen om ons van nieuwe kracht te voorzien. In Hebreeën 1:14 staat dat zij gedienstige geesten zijn, uitgezonden voor degenen die de zaligheid zullen beërven. In de hele Bijbel wordt wel 300 keer over hen gesproken. Dat is veel! De engelen zijn dus blijkbaar belangrijk.
We mogen God danken dat zij er zijn! De bekende evangelist Corrie ten Boom deed dit ook. In haar boekje 'Niet ik, maar Christus' leert zij ons het volgende gebed:

'Dank U, Heer, dat U veel engelen hebt gestuurd als onze medewerkers en beschermers en dat ze ons veel meer helpen dan wij beseffen. Het meest danken wij U, dat U bij ons bent, altijd, tot aan het einde der wereld.
Halleluja! Dank U, Heer Jezus! Amen.'

Ik wens jou veel zegen toe en Zijn nabijheid en vrede!
Groetjes van Anja

2 opmerkingen:

  1. Wat mooi Anja. Het bemoedigt mij in deze tijd van rouw. God wijst mij een weg is één van mijn lievelingsliederen.

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Fijn Anne, dat je je hierdoor bemoedigd voelt. Gecondoleerd hoor met het het verlies van je vader en sterkte met de verwerking, die nu pas gaat beginnen. Ik wens je Gods nabijheid en kracht toe! Groetjes van Anja

      Verwijderen