vrijdag 13 juli 2018

Want alzo lief....

Ik moet deze tekst vandaag doorgeven. Misschien is hij wel voor jou.... Zou kunnen dat je niet in God gelooft omdat je teleurgesteld bent in Hem. Hij was er niet, toen jij het zo moeilijk had. Dat denk je tenminste. Als je Zijn kind bent, blijft Hij altijd bij je. En als je dat nog niet bent, dan geeft Hij je ook zoveel. Kijk alleen maar naar de prachtige schepping!
Jezus dacht ook even dat Zijn vader hem verlaten had. Jezus hè! de machtige Zoon van God!
Hij riep uit aan het kruis: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
Wat een intens lijden moest Jezus ondergaan om zondaren te kunnen redden! Wat een liefde, dat Hij dat wilde doen voor ons!

Hij maakt sterk
Wij voelen ons soms ook zo, van God en mensen verlaten. Toch is God er wel terdege. In de Bijbel staat dat Hij de zon op laat gaan over alle mensen, slechte en goede. God is zo uitermate geduldig met de mensheid. Hij stelt de straf uit, want Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Maar dat alle mensen tot kennis van de waarheid komen. (1 Timotheüs 2:4)
Verder staat er in de Bijbel dat als wij dicht bij God blijven, met Hem verbonden, dat Hij ons heel nabij is. Altijd en overal. Hij staat ons bij, troost en helpt. Kijk maar naar wat in 2 Kronieken 16 : 9 staat:

'Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.'

Relatie
Willen we Zijn kracht ervaren, dan moeten we hem wel eerst kennen. Een kind kan ook niet steunen op zijn vader, als hij zijn vader niet kent toch? Dat gaat niet. Daarom moet er eerst een relatie tot stand komen. En dat kan! Dat is het liefste wat God wil, dat jij Hem leert kennen. Hij kent jou al hoor, Hij weet alles van je. Maar Hij wil dat er wederkerigheid komt, dat jij ook gaat ontdekken wie en hoe Hij is.

Wat een wonder, wat een offer
Wat houd je tegen? Teleurstelling? Met God kom je nooit teleurgesteld uit. Als je Zijn liefdevolle hart leert kennen, echt dan kun je blij zijn, terwijl alles tegen zit.
Teleurstelling in christenen misschien? Tja, dat komt helaas vaak voor. Dat christenen de reden zijn, waardoor mensen afhaken van het geloof. Zo jammer! Heel begrijpelijk trouwens hoor. Ik hou ook van eerlijkheid, van mensen die doen wat ze zeggen, die hun geloof uitstralen in alles wat ze doen.
Gelovigen zijn echter soms ook flink afgedwaald en kunnen jaren zonder God leven. Als het goed is, komt dat weer goed. Prijs de Heer, dat gebeurde ook mij, God riep mij terug!
Keer je niet van God af vanwege christenen, alsjeblieft, doe dat niet! Het is zo zonde, want God is zo goed. Echt waar, Hij verdient dit niet. God gaf zelfs Zijn eigen Zoon voor ons, Zijn eigen Zoon!
En Jezus gaf Zijn leven, Zijn leven voor ons! Wat een wonder en wat een offer!!

Zo lief
Lees de tekst hieronder nog eens: Zo lief had God deze wereld, heeft Hij jou! Het enige wat Hij vraagt is Zijn Zoon aan te nemen, in Hem te geloven!
Kom, denk er eens over na...
Als je zover bent, vertel ik je graag meer over het geloof in Jezus. Wie in Hem gelooft, krijgt macht om een kind van God te worden. Dat staat in Johannes 1 vers 12:

'Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.'

Ik wens jou veel zegen en Gods nabijheid toe! En dat de Heilige Geest deze tekst uit Johannes 3 in  je hart wil brengen. Zodat het je niet meer los laat, net zolang tot je Jezus gevonden hebt.
Liefs van Anja


Geen opmerkingen:

Een reactie posten