maandag 30 juli 2018

Zorg dat je je borstharnas aan hebt!


Nee, even geen blogjes meer over de regen, wie weet later.... Ik moet nu echt dit eerst schrijven aan jullie. Zie je dat harnas hierboven? Zoiets moet je je voorstellen bij het pantser of borstwapen waar de Bijbel over spreekt bij de wapenrusting. Het kan ook een versie met een soort schubben geweest zijn hoor en kleiner kan ook heel goed, zodat alleen de borst en buik bedekt waren. Gaat maar even om het idee. En dat je ziet dat het sterk en zo goed als ondoordringbaar was.

Hoezo?
Misschien vraag je nu wel meteen: wapenrusting, in de Bijbel? Hoezo?
Ik ga het kort uitleggen voor jou.
Zoals een Romeinse soldaat ten tijde van de Bijbel een wapenuitrusting droeg, zo moeten Gods kinderen, die ook dragen. Dat staat in Efeze 6 vanaf vers 10. Een heel bekend gedeelte uit de Bijbel, voor mensen die met de Bijbel zijn opgegroeid of er in gestudeerd hebben.
Daar staat:

'Verder, mijn broeders (de apostel Paulus schrijft dit aan de gemeente van Efeze), wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
Bekleed u met de hele wapenuitrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
Neem daarom de hele wapenrusting van God, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
Houdt dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid.'

Borstharnas
Het gaat nog verder hoor, maar voor vandaag beperk ik me tot het borstharnas of pantser. Ik las dat vanmorgen en het drong zo diep tot me door wat dit betekent. Ik moet het gewoon doorgeven, nu het nog zo vers in m'n geheugen zit.
Voor als je nog niet veel weet van de Bijbel is het misschien best moeilijk. Ik hoop dat ik het simpel kan uitleggen wat het borstwapen van de gerechtigheid precies is en waarom je dat dus aan moet hebben als gelovige.

Eerst dit: een soldaat droeg zo'n pantser/borstharnas om zijn borst en buik te beschermen. Nou, wat zit er achter je borst en buik?: Je hart met alles wat daaruit voort komt. Dat moet dus beschermt worden!
Waartegen? Tegen de listige verleidingen van de duivel.
Waarmee komt de duivel dan? Bijvoorbeeld met: Jij hebt dit of dat gedaan, dus je bent schuldig. Of: Je bent niet goed genoeg, kijk nu toch hoe je het er vanaf brengt! De duivel is de aanklager, die ons aldoor aanklaagt. Pfft, daar wordt je moe van, toch? Altijd wel iets fout gedaan, altijd wel ergens in tekort geschoten. De duivel heeft best gelijk, of niet?
Nu komt het: de duivel heeft niet gelijk, maar hij is een vuile leugenaar! Hij is de vader van de leugen, staat in de Bijbel. Hij liegt en wil ons onzeker en bang maken. Dat is zijn werk. Wat een tiran!
Dat mogen we niet laten gebeuren, we zouden wel gek zijn! Ten strijde daarom! Aán, dat harnas!

Gerechtigheid
Dat harnas is een beeld van Gods gerechtigheid. Dat ga ik nu proberen uit te leggen. Door de zonde, die in de wereld is gekomen (door de zondeval), is de hele mensheid schuldig geworden. En wie schuldig is, verdient straf, toch? God had gezegd tegen Adam en Eva: omdat jullie gezondigd hebben, moeten jullie sterven en voortaan iedereen na jullie ook. Meteen zei God erbij dat Hij iemand zou sturen, die satan zou overwinnen: de Heere Jezus!
De mensen moesten de zonde dus met de dood bekopen. Sterven. Gelukkig had God de Vader al een mooi plan bedacht. Hij wílde niet, dat alle mensen zouden sterven en omkomen! Hij wilde hen redden! Daarom wordt Zijn plan wel het 'verlossingsplan' genoemd.
God bedacht dat Zijn eigen Zoon maar moest sterven en dat het dan genoeg was. Zijn zoon in plaats van de hele mensheid! Een soort omwisseling/ruil dus. Wat een plan, wat een LIEFDE!
Zijn eigen geliefde Zoon!

Het plan werd uitgevoerd, precies zo de vader bedacht had. Jezus kwam op aarde en stierf aan het kruis. En toen Jezus met luide stem riep: Het is volbracht!, toen was de Vader geheel tevreden! Het recht had zijn loop gehad. De zonde was gestraft. Jezus droeg ALLE straf! Ik krijg er gewoon kippenvel van nu ik dit schrijf. Wat een ruil, Zijn Zoon in plaats van de mensheid, in plaats van mij, van jou, als je het wilt geloven!!

Het enige wat God nu van ONS vraagt is dat wij Zijn zoon aanvaarden als onze Verlosser/Redder.
Dan is God de Vader geheel tevreden. Weet je waarom? Omdat Hij rechtvaardig is! Als iemand in de gevangenis heeft gezeten en vrij komt, zegt de rechter toch ook niet: ga nog maar een poosje terug? Nee, natuurlijk niet! Hij zegt: ga maar naar huis, je hebt de straf gedragen, het is goed zo.
Nou, als jij Jezus aanvaard en met je geloof in Hem naar de Vader gaat, dan zegt Hij: in orde, ik zie het al, je gaat vrij uit! De straf is gedragen, dat heeft mijn Zoon al gedaan. Jij gaat vrij uit, je bent vrij!

JEZUS NAM DE GEHELE STRAF OP ZICH
Maar....... wat zegt de duivel ook alweer; jij hebt vandaag dit en gisteren dat, kijk eens hoe zondig je bent, je leert het nooit! Of: had je niet wat beter je best kunnen doen, je bent niets waard!
Zie je wel dat hij een vuile leugenaar is??
want wat schreef ik net? Jezus betaalde voor ALLE zonden! En hij nam ALLE schuld weg. En Hij nam de GEHELE straf op zich.
De duivel LIEGT! Hij heeft geen recht om ons aan te klagen, we zijn vrij en we staan rechtvaardig voor God. Bekleed met Zijn gerechtigheid.
Je leest wel eens dat mensen uitzien naar gerechtigheid in de wereld, dat er eerlijkheid komt. Vrede. Dat gestraft wordt, wie dat verdient. Dát is gerechtigheid. Een eerlijk oordeel!

Nou, het is geheel eerlijk dat God de vader zegt: Jij bent vrij, ik verklaar je rechtvaardig. Want alle straf is namelijk betaald door Jezus.
Zie je hoe belangrijk Jezus is in het christelijk geloof? Het kan niet zonder Hem! Zijn offer is alles.

Veilig en vrij
Terug nu naar  het borstharnas van de gerechtigheid. Vanmorgen zag ik dat ineens duidelijk voor me. Ik zag mezelf met dat zware harnas om. Ik voelde het als het ware. En ik dacht daarbij: dit is Jezus, mijn gerechtigheid! Hij gaf Zijn leven voor mij! Door zijn offer ben ik vrij en veilig! De boze/de duivel moet snel maken dat hij wegkomt, hij heeft geen recht meer op mij. Hij mag mij nooit meer aanklagen. O, wat voelt dat harnas heerlijk veilig! Ik doe het echt nooit meer uit! Veilig achter het bloed, dat voor mij werd vergoten. En vrij van schuld, volkomen vrij!
Voel je de noodzaak van het bostwapen/pantser al?
O, ik zou je willen vragen: neem vandaag Jezus nog aan als je Redder!
En als je dat gedaan hebt proclameer/zeg dan hardop:
'Mijn hart bescherm ik met het pantser van de gerechtigheid. Door mijn geloof in Jezsu Christis ben ik rechtvaardig voor God.'
Nu is je hart beschermt en heeft de duivel geen vat meer op je met zijn aanklachten. Geloofd zij God, Hallelujah!

Als je al wat meer van de Bijbel weet dan zou je Romeinen 4 nog kunnen lezen. Daar staat het duidelijk in vers 5: "Bij wie gelooft in Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.'
Het borstwapen/pantser is dus het GELOOF IN JEZUS OFFER VOOR JOU
Dat is voldoende wapen tegen alle en dan ook alle aanklachten van de duivel.
Ik heb dus maar 1 advies voor jullie:

Als je gelooft in Jezus, zorg dan dat je dat borstwapen aan hebt!
En gebruik het ook!
Zodra er weer zo'n smerige aanklacht komt, zeg dan direct: weg!, leugen verdwijn in Jezus naam! Ik ben veilig achter het bloed van Jezus en ik ben vrij!

Ik wens jullie licht van de Heilige Geest hierover toe, zodat je besluit krachtig ten strijde te trekken!

Veel zegen en liefs van Anja


2 opmerkingen: