vrijdag 19 juli 2019

Mijn barmhartige en getrouwe Hogepriester

'Regeren met Christus', zo heet één van de onderwijsbrieven van Derek Prince. Ik moest hieraan denken vanavond. 'Regeren', 'heersen', 'troon', 'overwinnaar'. Hoe vind jij deze woorden? Spreken ze jou ook aan?

Ik hou van deze woorden. Ze geven me de heerlijke zekerheid, dat ik macht heb. Niet dat ik nou zo machtsbelust ben hoor. Of nou.... ja, in geestelijk opzicht wel eigenlijk!

Waar het mij vanavond om gaat is, dat ik zin heb om te vechten. Ik voel STRIJDLUST in me. Ik wil momenteel met alles wat in mij is vechten tegen de boze, tegen satan en zijn handlangers. Tegen deze sluwe vos, deze rottige, gemene verzoeker en aanklager.

Hoe is het met jou? Heb je ook zo'n last van hem? Ik in elk geval wel. Heel veel last.
En ik pik het niet meer. Ik ga strijden en ik zal strijden.

Ik merk, dat ik wordt aangevallen op mijn zwakke punten. Dat de boze mij verzoekt en mij soms zelfs weet te verleiden tot zonde. Of is het mijn eigen hart, mijn vlees? Of allebei? Ik weet het niet precies. Ik weet alleen, dat het gebeurt. Ook weet ik, dat het komt, doordat ik nog niet volmaakt ben. Ik heb nog last van mijn eigen ik.

Weet je wie daar als enige geen last van had?

JEZUS!

Hij was zonder zonde.

In Hebreeën 2 vers 17 en 18 staat iets, dat ik machtig mooi vind. Lees maar eens mee:

'Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.'

De hogepriesters uit het volk zondigden zelf ook, Jezus niet! Hij was hierin uniek.
Toch stond ook Hij bloot aan de listen van de verleider. Hij werd evenals wij verzocht, lezen we in Hebreeën 4 vers 15:

'Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.'


Dat laatste hè...…. 'maar zonder zonde'. O, daar verlang ik ook zo naar. Dat ik er voorgoed van af ben, van die zonde.

Wat bén ik blij met zo'n geweldige Hogepriester! Die kan ik niet missen! Hij, ja Hij alleen, begrijpt mij echt helemaal, voor de volle 100%. Hij snapt mijn strijd tegen de boze en tegen de zonde. Hij heeft zelfs medelijden met mij. Hij alleen kan mij helpen! Hoe Hij dat doet?

- Door voor mij te pleiten, gezeten aan de rechterhand van Zijn Vader. Daar bid Hij voortdurend voor mij, dat mijn geloof niet zal ophouden.
- Door mij Zijn Heilige Geest te geven. Door deze Geest ben ik in staat om te strijden tegen de boze en tegen de zonde. Zodat ik meer dan overwinnaar ben en zal zijn!
- Door mij genade, barmhartigheid en vrede te geven.

WOW, Heere Jezus, ik laat me graag door U helpen. Ik zie op U. Ik zal in Uw kracht doen wat ik kan en ik zal de overwinning zeker behalen!

Tot die tijd, dat ik voorgoed van de zonde verlost zal zijn, put ik troost uit Uw woord. Ik hou van Romeinen 8. Boven vers 31 tot en met 39 staat: 'Meer dan overwinnaars'. 
Ik kan het niet laten om deze verzen hieronder op te nemen. Lees en geniet, zou ik zeggen!


'Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.
Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
Zoals geschreven staat: 'Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven. noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere.'


Hier klem ik me aan vast. Satan, jij en je handlangers zijn helemaal niets. Jullie denken machtig te zijn, maar het stelt niks en dan ook niks voor vergeleken bij de koninklijke macht en heerlijkheid van onze Jezus. Hallelujah, glorie aan het Lam! Dank U wel, dat ik eens, samen met U zal heersen en regeren. Ik kan niet wachten. Dank U wel, dat ik ook nu al mag heersen en regeren over mijn vijanden. Dank U wel, dat niets, niets, niets, mij zal scheiden van Uw liefde! Ik hou van U!Lieve mensen, wees bemoedigd door deze blog. Laat je niet ontmoedigen door satan en zijn handlangers. Verleiden en aanklagen, dat is zijn hobby. Onrust en verwarring zaaien. Kom, sta op, trek samen met mij ten strijde! Laat je niet gek maken! Geef eer aan onze grote Koning. Hij is het zo waard, te ontvangen alle lof en eer, tot in eeuwigheid.
Veel zegen voor jullie allemaal!

Liefs van Anja

4 opmerkingen:

  1. Mooi hé, dat we door God In Christus worden aangezien, zolang we hier op aarde zijn en onvolmaakt zijn. In Christus, door Zijn werk, zijn we volmaakt en kan satan ons niks doen. We mogen God daar voor danken.

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Ja zeker mooi Rinske en reden om God te danken. Het is bijna te groot om te kunnen bevatten.

      Verwijderen